LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

5 feb. 2018

MARIZA EN MIGUEL GAMEIRO IN DUET (VERVOLG PROJECT 'MARIA')
DUETO DE MARIZA COM MIGUEL GAMEIRO (CONTINUAÇÃO DO PROJETO 'MARIA')

In maart vorig jaar had ik het al over Miguel Gameiro, zanger en één van de oprichters van de groep ‘Pólo Norto’, die werkt aan een nieuw solo project. In de loop van het jaar zou de singer-songwriter 8 duetten uitbrengen in een ode aan de Portugese vrouw. Het eerste duet met de fadista Cuca Roseta werd op 8 maart 2017 -Internationale Vrouwendag- voorgesteld.
Em março do ano passado já tratei de Miguel Gameiro, vocalista e um dos fundadores dos Pólo Norte, que está a trabalhar num novo registo a solo. Ao longo do ano o cantautor iria lançar 8 duetos que celebram a mulher portuguesa. O primeiro dueto com a participação da fadista Cuca Roseta, foi apresentado no dia 8 de março 2017 -Dia Internacional da Mulher- e conta com a participação da fadista Cuca Roseta.

De bedoeling was om om de twee maanden, telkens op de achtste van de maand, nieuwe duetten uit te brengen met gast zangeressen uit verschillende muziek genres. Dit alles moet resulteren in het uitbrengen van de CD ‘Maria’ op 8 maart 2018 met presentatie in het Casino van Estoril. Die plaat zal een compilatie vormen van alle duetten in een hommage aan de vrouw en zal de medewerking krijgen van 8 van de meest charismatische Portugese zangeressen waarmee Miguel Gameiro reeds heeft gewerkt of die hij bewondert.
A intenção era apresentar de dois em dois meses, sempre no dia 8, novos duetos com cantoras convidadas de vários géneros musicais. Tudo isso deve resultar no lançamento do disco físico ‘Maria’ no dia 8 de março de 2018, que será apresentado no Casino Estoril. Este CD vai compilar todos os duetos numa homenagem à mulher e terá participações de 8 das mais carismáticas cantoras portuguesas, com quem Miguel Gameiro já colaborou ou admira.

De artiest is ook nog op zoek naar 'Maria's' van Portugal. Interesse?
O artista ainda está à procura de 'Marias' de Portugal. Interessada?
                                    facebook - Miguel Gameiro Oficial

Recent stelde Gameiro een duet voor met Mariza, één van de beste Portugese zangeressen. ‘O Teu Nome’ is een nummer uit zijn eerste solo album ‘A Porta ao Lado’ uit 2010, waarvoor Miguel Gameiro zelf alle teksten en muziek schreef. Het nummer gaat over een naam die veel meer is dan deze eenvoudige voorstelling van identiteit. De naam die voor ons dit alles is en nog veel meer betekent.
Recentemente Gameiro apresentou um dueto com Mariza, uma das melhores intérpretes femininas portuguesas. ‘O Teu Nome’ é uma canção do seu o primeiro álbum a solo ‘A Porta ao Lado’ uit 2010, para o qual todas as músicas foram compostas por Miguel Gameiro (letra e música). O tema fala de um nome que vai para além dessa simples representação de identidade. O nome que para nós é tudo isso e muito mais.

O TEU NOME
Só para afastar esta tristeza
para iluminar meu coração
falta-me bem mais, tenho a certeza,
do que este piano e uma canção
falta me soltar na noite acesa
o nome que no peito me sufoca,
e queima a minha boca.

Falta-me soltá-lo aos quatro ventos
para depois segui-lo por onde for,
ou então dizê-lo assim baixinho
embalando com carinho,
o teu nome, meu amor.

Porque todo ele é poesia,
corre-me pelo peito como um rio
devolve aos meus olhos alegria
deixa no meu corpo um arrepio,
porque todo ele é melodia
porque todo ele é perfeição
É na luz e escuridão

Falta-me dizê-lo lentamente
falta soletrá-lo devagar,
ou então bebê-lo como um vinho,
que dá força para o caminho
quando a força faltar.

Falta-me solta-lo aos quatro ventos
para depois segui-lo por onde for,
ou então dize-lo assim baixinho
embalando com carinho,
o teu nome, meu amor.
© Letra: Miguel Gameiro
JOUW NAAM
Om alleen al dit verdriet te verwerken
om het licht in mijn hart te laten
heb ik meer nodig, ik weet het zeker,
dan deze piano en een lied
ik moet loslaten in de warme nacht
de naam die mijn borst beklemt
en brandt in mijn mond.

Ik moet hem loslaten naar alle kanten
om hem dan te volgen, waar hij ook gaat,
of hem heel zachtjes fluisteren
wiegend in genegenheid,
jouw naam, mijn liefste.

Want hij is een en al poëzie,
vloeit over mijn borst als een rivier
doet mijn ogen weer stralen
en mijn lichaam rillen,
omdat hij een en al melodie is
omdat hij helemaal perfect is
hij is in licht en in duisternis

Ik moet hem zachtjes uitspreken
heel langzaam spellen,
of hem drinken als de wijn,
die kracht geeft onderweg
als de kracht ontbreekt.

Ik moet hem loslaten naar alle kanten
om hem dan te volgen, waar hij ook gaat,
of hem heel zachtjes fluisteren
wiegend in genegenheid,
jouw naam, mijn liefste.
© Tekst: Miguel Gameiro - eigen vertaling

Geen opmerkingen:

Een reactie posten