LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

24 apr. 2016

GRANDOLA VILA MORENA DOOR PLEIADE ARTIESTEN
GRANDOLA VILA MORENA POR UM MONTE DE ARTISTAS
Indrukwekkende hommage aan Zeca Afonso door o.a. Vitorino, Sérgio Godinho, Dulce Pontes, Tito Paris, Zeca Medeiros, João Afonso en de Grupo de Cantares do Redondo (cante alentejano).   
Homenagem impressionante ao Zeca Afonso por, entre outros, Vitorino, Sérgio Godinho, Dulce Pontes, Tito Paris, Zeca Medeiros, João Afonso e o Grupo de Cantares do Redondo (cante alentejano).

Zeca Afonso was verantwoordelijk voor de onsterfelijke song ‘Grândola, Vila Morena’. Dit lied was het afgesproken signaal voor de start van de Anjerrevolutie op 25 april 1974.

Zeca Afonso foi o responsável pela canção imortal ‘Grândola, Vila Morena’. Esta canção foi a senha na rádio para o avanço da Revolução dos Cravos em 25 de abril de 1974.
Grândola, vila morena
Terra da fraternidade
O povo é quem mais ordena
Dentro de ti, ó cidade

Dentro de ti, ó cidade
O povo é quem mais ordena
Terra da fraternidade
Grândola, vila morena

Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade
Grândola, vila morena
Terra da fraternidade

Terra da fraternidade
Grândola, vila morena
Em cada rosto igualdade
O povo é quem mais ordena

À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade
Jurei ter por companheira
Grândola a tua vontade

Grândola a tua vontade
Jurei ter por companheira
À sombra duma azinheira
Que já não sabia a idade
                           © Zeca Afonso
Grândola, zongebruinde stad
Plek van broederschap
Het volk zwaait hier de plak
Binnen jouw muren, gij stad

Binnen jouw muren, gij stad
Zwaait het volk de plak
Plek van broederschap
Grândola,  zongebruinde stad

Op elke hoek een vriend
Op elk aangezicht gelijkheid
Grândola, zongebruinde stad
Plek van broederschap

Plek van broederschap
Grândola, zongebruinde  stad
Op elk aangezicht gelijkheid 
Het volk zwaait hier de plak

In de schaduw van een steeneik
Die zijn leeftijd al lang vergat
Heb ik gezworen jouw wilskracht
Grândola als kameraad mee te nemen

Grândola jouw wilskracht als kameraad
Heb ik gezworen mee te nemen
In de schaduw van een steeneik
Die zijn leeftijd al lang vergat 
                © Zeca Afonso - eigen vertaling

20 apr. 2016


VIA ARNO HEEFT 'MON OEIL' ZIJN PLAATS GEVONDEN
POR ARNO 'MON OEIL' ENCONTROU O SEU LUGAR
In de bar van hotel Leopold in Brugge prijkt de steen nu naast de prachtige keramische werken van Corry, die samen met haar man Reginald het hotel uitbaat.  
Agora a pedra adorna o bar do hotel Leopold, ao lado das lindas obras de cerâmica de Corry, que gere o hotel com o seu marido Reginald.

Eigenlijk was het Corry die indertijd mijn interesse opwekte om letters te gaan kappen in steen. In 2005 werd voor de tentoonstelling ‘Arno, Chevalier des Zazous’ (een ode aan deze Belgische rocklegende), een erg originele catalogus uitgegeven, met name een stenen box, versierd met uitgekapte letters. Bleek het werk te zijn van de familie Boudens. Het was Corry die me de box toonde en toen Jeroen Boudens bij mij in de buurt een cursus letterkappen startte, twijfelde ik geen ogenblik. 'Mon Oeil' maakte ik dan ook met plezier voor haar en Reginald.
No fundo foi a Corry que, na altura, revelou a minha paixão para começar gravar letras em pedra. Em 2005, para a exposição ‘Arno, Chevalier des Zazous’ (uma homenagem a esta lenda belga do rock), foi criado um catálogo muito original, uma caixa em pedra, decorada com letras. Era obra da família Boudens. Foi a Corry que me mostrou a caixa e quando Jeroen Boudens organizou um curso de escultura de letras em pedra, na minha terra, não hesitei. Então foi um prazer esculpir 'Mon Oeil' para ela e o Reginald.
www.hotelleopold.be 

8 apr. 2016

'SUL' IS HET TWEEDE ALBUM VAN PENSÃO FLOR
'SUL' É O SEGUNDO ÁLBUM DOS PENSÃO FLOR
Pensão Flor bestaat uit Vânia Couto (zang), Luís Pedro Madeira (piano), Ni Ferreirinha (akoestische bas), Tiago Almeida (klassieke gitaar) en Hugo Gambóias (Portugese gitaar). Ze verschenen op de nationale scene in 2013, met de release van hun debuut album ‘O Caso da Pensão Flor’, zij het in een iets andere samenstelling dan de huidige. Het was een opmerkelijke start die van zich liet spreken: Antena 1 vond het één van de vijf beste Portugese albums van het jaar.
Os Pensão Flor são Vânia Couto (voz), Luís Pedro Madeira (piano), Ni Ferreirinha (baixo acústico), Tiago Almeida (guitarra clássica) e Hugo Gambóias (guitarra portuguesa). Surgiram no panorama nacional em 2013, tendo uma formação ligeiramente diferente da actual, com o lançamento do seu álbum de estreia O Caso da Pensão Flor. Foi um início marcante e que deu que falar: a Antena 1 considerou-o um dos cinco melhores álbuns portugueses do ano.

“De band en het eerste album kwamen op een heel natuurlijke manier tot stand. We begonnen een aantal bestaande nummers te bewerken, maar nog niet echt serieus. Ondertussen brachten we wat vrienden samen, experimenteerden met wat ideeën en besloten de studio in te duiken om op te nemen. Ik denk dat we op dat moment de eerste keer  begonnen te denken dat dit misschien wel iets kon worden, meer dan we hadden gedacht”, zegt Tiago met een wat verbeten glimlach. Met roots in fado, is de sound van Pensão Flor een mix van verschillende muzikale benaderingen en referenties, want de bandleden komen uit andere muzikale projecten, behoorlijk afwijkend van dit. Maar één ding is zeker: we worden geconfronteerd met echt Portugese muziek.
“Esta banda e este primeiro disco aconteceram de uma forma muito natural. Começámos a trabalhar alguns temas já criados mas ainda de uma forma pouco séria. Entretanto fomos juntando uns amigos, fomos experimentando umas ideias e decidimos ir para estúdio gravar. Acho que nessa altura foi a primeira vez que começámos a pensar que se calhar isto tinha pernas para andar, mais do que aquilo que pensávamos”, conta Tiago com o sorriso bem vincado. Com raiz no fado, a sonoridade dos Pensão Flor mistura diversas abordagens e referências musicais, não fossem os membros da banda provenientes de outros projectos musicais bem distintos deste. Mas uma coisa é certa: estamos perante música bem portuguesa.

Na het intense tempo waarin de groep in 2014 omhoog schoot -een mix van concerten en media exposure- besloot Pensão Flor om even op adem te komen en inhakend op deze rustpauze begonnen ze aan een nieuw album. “We besloten om geen concerten meer te doen in 2015, met twee uitzonderingen. Het idee was om een pauze te nemen, om het publiek te ontzien, en beginnen componeren en ons tweede album opnemen."

Após o ritmo intenso com que se depararam em 2014, numa mistura de concertos e alguma exposição mediática, os Pensão Flor decidiram parar para respirar e, fruto dessa acalmia, trabalhar para um novo disco. “Decidimos não fazer concertos em 2015, embora tivéssemos aberto duas excepções. A ideia foi parar um pouco, até para não massacrar o público, e começar a compor e a gravar o nosso segundo álbum”.

En hier is het dan: Sul, bestaande uit 12 tracks, alles geschreven en gecomponeerd door de band. En, zoals we al gewoon zijn, creëren we ook op dit album een specifiek universum, waar we naar believen binnen kunnen, zonder toestemming te vragen. “Net als op het eerste album, hebben we op Sul een denkbeeldige plaats gecreëerd. Verhalen over wie bleef en vertrok uit dat ‘Zuiden’. En deze plek kan al dan niet te maken hebben met ons: ons Portugal, ons volk.”
E aqui está ele: Sul, composto por 12 temas, todos escritos e compostos pela banda. E, tal como já nos habituaram, também neste álbum é criado um universo específico para que nele possamos entrar à vontade, sem pedir licença. “Tal como no primeiro álbum, criámos em Sul um lugar imaginário. Criámos histórias de quem ficou e de quem saiu desse Sul. E esse lugar pode ou não ter a ver connosco: connosco Portugal, connosco povo”.

In deze dualiteit tussen de nabijheid van wie bleef en de afstand van wie het zuiden verliet, bevestigt Tiago een totale vrijheid van interpretatie. “Alles kan onbelemmerd worden geïnterpreteerd zoals iemand dat wil, wetende dat elke persoon zich met iets identificeert. Er is het ‘Zuiden’ en er zijn zij die daar bleven en zij die er weggingen. Wij geven alleen de aanwijzingen.”
Ao longo desta dualidade entre a proximidade de quem está e a distância de quem partiu do Sul, Tiago afirma que a liberdade de interpretação é total. “Tudo está suficientemente solto para que cada um de nós consiga interpretar como quiser, sabendo que cada pessoa se identifica com alguma coisa. Há o Sul e há as pessoas que lá ficaram e que de lá saíram. Nós só damos as pistas”.
(bron/fonte:  preguicamagazine.com)