LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

25 okt. 2016

CAIXA DE PANDORA: TIJD OM DE DOOS TE OPENEN….
CAIXA DE PANDORA: É HORA DE ABRIR A CAIXA...
Rota das Afinidades’ is het tweede album van de groep Caixa de Pandora en is zopas uitgekomen. Het persbericht zegt dit erover: “Een perron voor aankomsten en vertrekken, dit moet je verstaan onder ‘Rota das Afinidades’ (Route van Affiniteiten), een plaats van ineengestrengelde herinneringen, beleefd door een doos van Pandora die 16 nieuwe composities brengt”.
Rota das Afinidades’ é o segundo álbum da banda Caixa de Pandora e vem de ser editado. Segundo o comunicado de imprensa descreve se assim: “Cais de partidas e chegadas é como se traduz a Rota das Afinidades, espaço de memórias cruzadas e vividas por uma Caixa de Pandora que traz 16 novas composições”.

Sinds het uitbrengen van de eerste plaat van de groep (‘Teias de Seda’ - 2014), stond Caixa de Pandora op ontelbare podia, zowel in Portugal als in het buitenland, een uitgebreid aanbod van presentaties op festivals en in culturele centra. De groep werkte ook samen met artiesten als Vitorino e Amélia Muge. Het persbericht spreekt ook van “Affiniteiten die plaats vonden en routes die zich uitbreidden naar optredens en concerten in het Oosten, meer bepaald naar Indië en China”.
Desde que foi lançado o primeiro disco da banda (‘Teias de Seda’ - 2014), os Caixa de Pandora pisaram inúmeros palcos, quer em Portugal quer no estrangeiro entre variadíssimas apresentações em festivais e centros culturais. A banda também colaborou com artistas como Vitorino e Amélia Muge. O comunicado refere também que as afinidades foram acontecendo e as rotas estenderam-se a participações e concertos pelo Oriente, nomeadamente pela Índia e China”.

De groep bestaat uit Rui Filipe op piano, Cindy Gonçalves op viool e Sandra Martins op cello en klarinet.
Rui Filipe is al sinds de jaren 90 actief als muzikant en muzikaal directeur bij artiesten als Dulce Pontes, met wie hij een uitgebreide discografie opbouwde. In 2005 richtte hij zijn eigen productiehuis (Raga) op en begeleidde projecten zoals Xaile en RosaNegra, waarvan hij ook één van de oprichters was en dat ook werd bekroond met de prijs ‘Carlos Paredes’.
Cindy Gonçalves en Sandra Martins maakten deel uit van verschillende projecten in muzikaal theater en werkten samen met het Taiwanees Marionettentheater en diverse danscompagnies. Beiden komen ook uit de groep RosaNegra. Sandra speelde bovendien ooit met artiesten als Kanye West en werkte mee aan het project ‘Os Poetas’, met Rodrigo Leão en Gabriel Gomes. Momenteel speelt ze ook bij het kwartet van Júlio Pereira.
O grupo é constituído por: Rui Filipe no Piano, Cindy Gonçalves no Violino e Sandra Martins no Violoncelo e Clarinete. Rui Filipe trabalhou desde os anos 90 como músico e diretor musical com artistas tais como Dulce Pontes, onde desenvolveu uma longa discografia. Em 2005 montou a sua produtora Raga produzindo projetos tais como Xaile e RosaNegra, do qual foi membro fundador, e agraciado com o prémio ‘Carlos Paredes’.
Cindy Gonçalves e Sandra Martins participaram em vários projetos de teatro musical e colaboraram com a Companhia de Marionetas de Taiwan e com várias companhias de dança. Ambas também integraram a banda RosaNegra. Sandra também tocou com artistas como Kanye West e foi membro do projeto ‘Os Poetas’, com os músicos Rodrigo Leão e Gabriel Gomes. Atualmente integra também o quarteto de Júlio Pereira.
Caixa de Pandora (feat. Michelle NG) in het Casa de Portugal in Macau.
Caixa de Pandora (feat. Michelle NG) na Casa de Portugal em Macau.

18 okt. 2016

SARA TAVARES IS TERUG
SARA TAVARES ESTÁ DE REGRESSO

De zangeres bracht vandaag ‘Coisas Bunitas’ uit, de single uit haar nieuwe album. Het nummer werd door Sara Tavares geschreven en ze neemt ook de productie voor haar rekening. De videoclip werd opgenomen in Kaapverdië, geboorteland van Sara die dezer dagen in de studios doorbrengt voor de opname van haar vijfde plaat. Zeven jaar na het vorige album ‘Xinti’ (2009) zou de plaat begin volgend jaar uitkomen.

A cantora revelou hoje ‘Coisas Bunitas’ que é o single de avanço do seu novo álbum. O tema é da autoria de Sara Tavares que também assume a produção do mesmo. O videoclip foi gravado em Cabo Verde, terra natal de Sara, que nestes dias se encontra em estúdio a gravar o quinto disco de originais. Sete anos depois do álbum anterior ‘Xinti’ (2009) a edição é prevista para o início do próximo ano.


14 okt. 2016

TRIBUUT AAN DE WINNAAR VAN DE NOBELPRIJS LITERATUUR
HOMENAGEM AO VENCEDOR DO PRÉMIO NOBEL LITERATURA
Deze steen maakte ik enkele jaren terug al.
Já fiz esta pedra há alguns anos.

'Like a Rolling Stone' uit 1965 werd door Bob Dylan geschreven en staat op zijn zesde album 'Highway 61 Revisited'. Het wordt algemeen beschouwd als één van Dylan's meest invloedrijke songs. De tekst is gebaseerd op een vers dat Dylan neerpende na een serie uitputtende tournees in Engeland. In 2004 werd het door het tijdschrift Rolling Stone (what's in a name...) uitgeroepen beste song aller tijden en wel hierom: "Geen enkele andere song bekeek en wijzigde in dergelijke mate de commerciële regels en artistieke conventies van zijn tijd". 
'Like a Rolling Stone' uma canção de Bob Dylan foi escrita em 1965 e faz parte do seu sexto álbum 'Highway 61 Revisited'. É considerada uma das canções mais influentes de Dylan. Suas letras foram inspiradas em um verso que Dylan escreveu exausto após uma série de turnês na Inglaterra. Em 2004, a revista Rolling Stone (what's in a name...) nomeou-a a melhor canção de todos os tempos, declarando: "Nenhuma outra canção pop confrontou e transformou tão completamente as regras comerciais e as convenções artísticas da sua época".


10 okt. 2016

YOLANDA SOARES: ROYAL FADO EN KLASSIEKE CROSSOVER
YOLANDA SOARES: ROYAL FADO E CROSSOVER CLÁSSICO
Yolanda Soares verraste in 2007 met haar debuutplaat ‘Music Box-Fado em Concerto’. Ze profiteerde van haar ervaring aan het Conservatorio Nacional de Lisboa om te bevestigen dat ze eigenaar is van één der beste stemmen in Portugal. ‘Metamorphosis’ (2012) laat haar timbre en uitzonderlijke vocale capaciteiten helemaal tot hun recht komen. Ze wordt dan ook als een klassieke crossover zangeres beschouwd en op deze platen stelt ze een fusie van muziekstijlen voor, van belcanto tot jazz en met een omweg langs fado.
Yolanda Soares surpreendeu em 2007 com o seu disco de estreia ‘Music Box-Fado em Concerto’. Aproveitou a sua experiência do Conservatorio Nacional de Lisboa para depois confirmar que é proprietária de uma das melhores vozes em Portugal. ‘Metamorphosis’ (2012) faz valer o seu timbre e as suas capacidades vocais excecionais. Ela é considerada uma cantora crossover clássico e nestes discos apresenta uma fusão de estilos musicais, do bel-canto até ao jazz, passando pelo fado.
Na vijf jaar zonder brengt ze nu een nieuwe plaat uit, ‘Royal Fado’. Yolanda beschouwd het album als de meest Lusitaanse, volwassen, verleidelijke en romantische van al haar producties. In het perscommuniqué staat te lezen dat ‘Royal Fado’ een “werk is gebaseerd op fado en meer gericht op wereldmuziek, met invloeden van tango, flamenco, Arabische muziek en daarbij een sterke invloed uit het ‘universum’ van de opera, waar instrumenten als een harp samen gaan met de Portugese gitaar en fado, om zo te komen tot een meer romantische klankkleur en iets cinematografisch”.
Depois de cinco anos sem editar lança o seu novo álbum, ‘Royal Fado’. Yolanda considera o álbum a mais lusitana, madura, sedutora e romântica das suas produções. No comunicado de imprensa lê-se que ‘Royal Fado’ é um “trabalho com base no fado e mais virado para a world music, com influências de tango, flamenco, música árabe e ainda com uma forte influência do ‘universo’ da ópera, onde instrumentos como a harpa se unem à guitarra portuguesa e ao fado, dando-lhe uma sonoridade mais romântica e algo cinematográfica”.

Op deze derde plaat inspireert Yolanda Soares zich opnieuw op Amaliaanse Fados, maar wel uit een zeer specifieke periode in de carrière van Amália, toen fado onderhevig was aan een ‘transformatie’, zowel door de keuze van meer erudiete auteurs (als bvb Camões), als door meer complexe melodieën. In die periode hadden de gitaristen nogal wat moeite met de aanpak van dergelijke fado en op ironische toon werd daarover gezegd: “...daar gaat ze weer, naar de opera...”. En precies dit gezegde heeft Soares tot deze nieuwe CD gebracht, geïnspireerd door de ‘Opera's van Amalia’. Zij reconstrueert een aantal Amaliaanse fado’s waaraan ze het romantische karakter van de opera en die bewuste klanken uit de wereldmuziek toevoegt. Yolanda besloot om voor de fado’s van Amalia de harp als ‘sleutel’ instrument te kiezen en nodigde een heel bijzondere artieste uit, afkomstig uit Wales (op zich ook al nauw verbonden met de harp). Het gaat om de gerespecteerde voormalige officiële harpiste van het Engelse koningshuis, Claire Jones. Zij brengt dit onmisbare vleugje romantiek en voornaamheid aan en samen met de edele ‘touch’ uit de Portugese gitaar van Custódio Castelo en de arrangementen van percussionist en componist Chris Marshall wordt aan de Amaliaanse Fado’s een unieke sound toegevoegd. Andere gasten zijn A Moda Mãe (Cante Alentejano) en de Welsche bariton zanger Rhydian Roberts. Oeroud, romantisch, maar ook traditioneel, universeel en modern. Het is een werk dat de grenzen van het traditionele overstijgt. Het gaat verder dan waterdichte concepten en covert wijdverbreide universa.
Neste terceiro álbum, Yolanda Soares inspira-se novamente em Fados Amalianos, mas numa época muito específica da carreira de Amália, onde o Fado sofreu uma ‘transformação’, quer com a escolha de autores mais eruditos (como Camões por exemplo) quer pelas melodias mais complexas. Nessa época os guitarristas tinham alguma dificuldade em abordar tais fados, e em tom irónico diziam: “...lá vai ela para as óperas...”. Esta foi a frase que levou Soares a fazer o novo CD, inspirado em ‘Óperas de Amália’. Ela recria alguns fados Amalianos dando-lhes o caráter romântico da ópera e acrescentando também aquelas sonoridades da World music. Yolanda decidiu abordar os Fados de Amália escolhendo a harpa como instrumento ‘chave’ e por isso convidou uma artista muito especial, oriunda do País de Gales (ao qual a harpa está muito associada), a conceituada ex-harpista oficial da casa Real Inglesa. Claire Jones dá esse toque necessário de romantismo e nobreza, e juntamente com a nobreza de ‘toque’ da guitarra Portuguesa de Custódio Castelo e os arranjos do percussionista e compositor Chris Marshall acrescentam aos Fados Amalianos uma sonoridade única. Outros convidados são A Moda Mãe (Cante Alentejano) e o cantor barítono galês Rhydian Roberts. Anscestral, romântica, mas também tradicional, universal e moderna. É um trabalho que passa as fronteiras do tradicional. Vai além de conceitos estanques e abrange universos muito generalizados.

O Nosso Povo’ is de eerste single uit ‘Royal Fado’, een prachtig nummer dat in een nieuw kleedje werd gestoken en werd omgeturnd tot een Fado Tango. De schitterende videoclip werd opgenomen in de Joanina Bibliotheek van de Universiteit van Coimbra, een locatie van ongeëvenaarde schoonheid. Het werd gemaakt in 1982, speciaal voor Amália Rodrigues, maar de song die zo mooi Portugal en de Portugezen typeert, werd wel gecomponeerd door Carlos Paião voor die grandioze stem van deze grote Diva van de Fado. Het is echter een nummer dat Amália heeft opgenomen maar dat nooit werd uitgegeven.
O Nosso Povo’ é o single de estreia de ‘Royal Fado’, um grande tema, com uma nova roupagem que o transforma num Fado Tango. O belíssimo vídeoclip foi gravado na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, um local de uma beleza inigualável. O tema foi criado em 1982 pela interpretação de Amália Rodrigues, no entanto, este tema que tão bem espelha o nosso povo e o nosso país foi composto por Carlos Paião para a voz da grande grande Diva do Fado. No entanto é um tema que Amália chegou a gravar mas que nunca foi editado.


O NOSSO POVO
O nosso povo não chora
Fala de amores e suspira
Teve uma rosa de sonho e agora
Fala que o sonho é mentira

O nosso povo tem asas
Dentro de uns olhos tão fundos
Pode fazer outros sonhos e casas
Pode inventar outros mundos

Por isso se canta
Por isso se peca
Por isso a garganta está seca
Por isso se dança ao sabor da aventura
Por isso a esperança perdura
Como se a vida quisesse
Como se o povo coubesse
Numa canção de ternura

O nosso povo não sabe
Todas as coisas que eu sei
Tem uma réstia de luz onde cabe
Todo o amor que eu lhe dei

O nosso povo é um rio
Diz-nos de cór a lição
Dêem-lhe remo , uma vela, um navio
e outros mares surgirão

Por isso se canta
Por isso se peca
Por isso a garganta está seca
Por isso se dança ao sabor da aventura
Por isso a esperança perdura
Como se a vida quisesse
Como se o povo coubesse
Numa canção de ternura
© Carlos Paião
ONS VOLK
Ons volk huilt niet
Spreekt over liefdes en verzucht
Het had een droom van een roos
En zegt nu dat dromen bedrog zijn

Ons volk heeft vleugels
In een paar ogen zo diep
Maak je andere dromen en huizen
Kan je andere werelden verzinnen

Daarom wordt er gezongen
Daarom wordt er gezondigd
Daarom is de keel droog
Wordt er gedanst op de smaak van avontuur
Daarom blijft de hoop bestaan
Zoals het leven zou willen
Alsof het volk zou passen
In een lied van tederheid

Ons volk weet niet
Al de dingen die ik weet
Het heeft straaltje licht daar waar
Al de liefde die ik het gaf schijnt

Ons volk is een rivier
Vertelt ons de les uit het hoofd
Geven ze het riemen, een zeil, een schip
en andere zeeën zullen opduiken

Daarom wordt er gezongen
Daarom wordt er gezondigd
Daarom is de keel droog
Wordt er gedanst op de smaak van avontuur
Daarom blijft de hoop bestaan
Zoals het leven zou willen
Alsof het volk zou passen
In een lied van tederheid
© Carlos Paião - eigen vertaling

7 okt. 2016

YES WE CAN… NO I CAN’T – get it out of my head
Yes we can’ had de geschiedenis kunnen ingaan als het nummer van Allen Toussaint of de slagzin van Bob de Bouwer. Het was echter Barack Obama die de woorden in 2008 onsterfelijk maakte als slogan waarmee hij president werd. In deze tijden van aankomende verkiezingen in de USA komt het ook weer boven water.
Yes we can’ poderia ter entrado na história como o tema de Allen Toussaint ou como o slogan de Bob o Construtor. No entanto, foi Barack Obama que imortalizou as palavras em 2008 como o slogan com o qual se tornou presidente. Nestes tempos com eleições chegando nos EUA está a ressurgir.

Ik heb altijd al de reflex gehad om dit niet te beamen, ‘No I Can’t’, onwillekeurig terugvallend op het nummer van Jeff Lynne dat hij met ELO (Electric Light Orchestra) op plaat zette in 1974. Het moest er dan ook van komen dat het op een dag op steen zou gezet worden.
Eu sempre tive o reflexo de não confirmar isso, ‘No I Can’t’, involuntariamente pensando no tema de Jeff Lynne que gravou com ELO (Electric Light Orchestra) em 1974. Portanto foi inevitável que num dia seria colocada em pedra.