LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

26 mrt. 2016

BRUSSEL TREURT MET AZULEJOS VAN SINTRA
BRUXELAS CHORA COM AZULEJOS DE SINTRA


De tekenaar-schilder Benoît van Innis (°1960-Brugge) is vooral bekend door zijn - vaak absurd humoristische - tekeningen in bladen als De Standaard, De Volkskrant, Paris Match, en The New Yorker. Hij integreert zijn kunstwerken ook in privé- of openbare gebouwen.
O desenhador-pintor Benoît van Innis (nasceu em Bruges,1960) é mais conhecido por seus desenhos -muitas vezes absurdamente humorísticos- em revistas como De Standaard, De Volkskrant, Paris Match e The New Yorker. Também integra as suas obras em edifícios privados ou públicos.

Zo ontwierp hij voor het metrostation Maalbeek in Brussel (waar deze week de tweede terroristische aanslag plaats vond) een monumentale tegelwand met 8 tekeningen, die hij in het Portugese Sintra schilderde in de Fábrica de Cerâmica da Viúva Lamego.
Assim projetou na estação de metro Maelbeek em Bruxelas (onde ocorreu o segundo atentado terrorista) um painel monumental de azulejos com oito desenhos, que pintou em Sintra (Portugal) na Fábrica de Cerâmica da Viúva Lamego.
 


Het werk is ondertussen 20 jaar oud en de kunstenaar herinnert zich nog goed hoe hij de opdracht aanpakte. Hij koos voor een heel direct beeld van anonieme mensen, die toch een persoonlijkheid hebben. Benoît merkt op dat die ‘simpele tekeningen’ zoveel jaar later toch een zekere impact hebben. Journalisten contacteren hem en zijn kunstwerken worden gedeeld via de sociale media. Door het toevoegen van een traan treffen de beelden meer dan ooit.
Entretanto a obra já tem 20 anos e o artista ainda se lembra bem como foi que assumiu o cargo. Ele criou uma imagem muito direta de pessoas anónimas, que mesmo assim têm uma personalidade. Benoît afirma que tantos anos depois estes ‘desenhos simples’ ainda têm um certo impacto. Há jornalistas a chamá-lo e as suas obras são compartilhadas nas redes sociais. Adicionada uma lágrima, as imagens comovem mais do que nunca.


In de brochure ‘Portugal in Brugge’, die ik enkele jaren terug maakte, had ik het al over Benoit Van Innis.
“Bij de ingang van het Jan Breydelstadion hangt een monumentale azulejo, 11 op 5,5 meter, van de hand van Benoît Van Innis. Deze Brugse kunstenaar ontwierp ‘Playtime’ ter gelegenheid van Brugge Culturele Hoofdstad van Europa 2002, maar diende voor de technische uitvoering naar Sintra te trekken. De vermaarde Fábrica de Cerâmica da Viúva Lamego (vroeger in Lissabon) produceert er sinds 1849 parels van de azulejos-kunst.”
Já mencionei Benoit Van Innis na brochura ‘Portugal Bruges’, que fiz há alguns anos.
“Na entrada do estádio Jan Breydel encontra-se um azulejo monumental, 11 por 5,5 metros, feito por Benoît Van Innis. Este artista Brugense desenhou ‘Playtime’ por ocasião de Bruges Capital Cultural da Europa 2002, mas teve que ir a Sintra para a execução técnica, na famosa Fábrica de Cerâmica da Viúva Lamego (anteriormente em Lisboa), que tem produzido desde 1849 obras-primas da azulejaria.”
15 mrt. 2016

FADISTA CAROLINA IN BRUGGE
FADISTA CAROLINA EM BRUGES
In het kader van Belmundo Festival komt Carolina naar de Stadsschouwburg in Brugge, op 18 maart.           

No âmbito do Festival Belmundo Carolina atua no Teatro Municipal Brugense, dia 18 de março.

  
Videoclip met tekst in portugees en vertaling in nederlands.
Clip video com letra e tradução em neerlandês.

         


9 mrt. 2016

QUINTETO LISBOA WIL NIEUWE ZIEL GEVEN AAN FADO
QUINTETO LISBOA QUER DAR ALMA NOVA AO FADO
De debuut single van het project Quinteto Lisboa is uitgekomen en heeft als titel ‘Pé Ante Pé’. Aan de basis van het Quintet ligt de wens om een ​​nieuw geluid aan de Portugese muziek toe te voegen. Volgens de auteurs “is het geen fado project, maar het Quintet zou nooit bestaan hebben zonder fado.
Saiu o single de apresentação do projeto Quinteto Lisboa intitulado ‘Pé Ante Pé’. O Quinteto é um grupo que nasce da vontade de trazer uma nova sonoridade à música portuguesa. Segundo os autores, “não é um projeto de fado, mas o Quinteto jamais existiria se não houvesse fado”.

Het Quinteto Lisboa is een project dat ontstond uit de samenwerking van het duo componisten João Monge (tekst) en João Gil (muziek en akoestische gitaar) – beiden stichters van Ala dos Namorados – met twee muzikanten die vroeger deel uitmaakten van Madredeus, José Peixoto (klassieke gitaar) en Fernando Júdice (akoestische bas). De stemmen zijn van Paulo de Carvalho (die Hélder Moutinho vervangt) en Maria Berasarte.
O Quinteto Lisboa é um projeto que, já há uns 4 anos, surgiu da cooperação da dupla de compositores João Monge (letrista) e João Gil (músico e guitarra acústica) – ambos fundadores da Ala dos Namorados – e de dois músicos que fizeram parte dos Madredeus, José Peixoto (guitarra clássica) e Fernando Júdice (baixo acústico). As vozes são de Paulo de Carvalho (que substitui Hélder Moutinho) e Maria Berasarte.

Paulo de Carvalho begon met drummen in de pop-rock beweging van de jaren '60. Hij is zanger maar ook componist met meer dan tweehonderdvijftig composities, geschreven voor o.a. Carlos do Carmo en Mariza. María Berasarte is een zangeres die werd geboren in San Sebastian in het Baskenland. Haar debuutalbum -‘Todas Las Horas Son Viejas’- werd door de Portugese critici beschouwd als de beste fadoplaat opgenomen door een buitenlandse stem.
As vozes da banda são de Paulo de Carvalho e Maria Berasarte, que conta também com José Peixoto na guitarra clássica, Fernando Júdice no baixo acústico e João Gil na guitarra acústica.
Paulo de Carvalho começou tocando bateria no movimento pop-rock dos anos 60. Intérprete mas também compositor com mais de duzentas e cinquenta composições escritas para entre outros Carlos do Carmo e Mariza. María Berasarte é uma cantora que nasceu em San Sebastian no País Basco. O seu álbum de estreia -‘Todas Las Horas Son Viejas’- foi considerado pela crítica portuguesa o melhor disco de fado gravado por uma voz estrangeira.

Het is met deze uitgelezen formatie dat Quinteto Lisboa belooft een nieuwe ziel aan fado te geven. Ze proberen de beste muziek van Portugal levendig te houden door het creëren van wat zij noemen ‘nieuwe urban music’. ‘Pé Ante Pé’ is de debuut single waarvoor João Gil de compositie maakte op tekst van João Monge terwijl Paulo de Carvalho zijn stem leent in een ​​uniek interpretatie.
É com esta formação de excelência que o Quinteto Lisboa promete dar uma alma nova ao fado. Procuram manter vivo o melhor da canção de Portugal, criando o que chamam ‘nova música urbana’. ‘Pé Ante Pé’ é o single de apresentação para qual João Gil assina a composição desta letra de João Monge, a que Paulo de Carvalho empresta a voz numa interpretação única.

      
7 mrt. 2016

FAUSTO BORDALO DIAS – E FOMOS PELA ÁGUA DO RIO
Met originele tekst en vertaling nederlands, op aanvraag na de lezing van gisteren.
Com letras e tradução em neerlandês, a pedido depois depois da palestra de ontem.

Deze singer-songwriter werd in 1948 geboren aan boord van een schip richting Angola en kwam naar Lissabon toen hij 20 was. Is beter bekend als ‘Fausto’ en bracht sinds zijn eerste gelijknamige LP van 1970 zo’n 12 albums uit. Hij wordt als één der belangrijkste singer-songwriters uit de hedendaagse Portugese muziek beschouwd. Oorspronkelijk was hij met o.a. Manuel Freire, Adriano Correia de Oliveira en José Afonso als protestzanger actief maar later, na de anjerrevolutie in 1974, werd zijn werk meer poëtisch. Het nummer Rosalinda, een tijdloos protest tegen vervuiling, werd een klassieker.
In 2012 kreeg hij van de SPA (Portugese auteursvereniging) de prijs voor de beste song (E Fomos pela Água do Rio) en het beste album (Em Busca das Montanhas Azuis).
Deze dubbel-cd is de afsluiter van de trilogie “Lusitana Diáspora” die in 1982 begon met het album «Por este rio acima» en vervolgd werd in 1994 met «Crónicas da terra ardente».

  
Este cantautor nasceu em 1948 a bordo dum navio no caminho para Angola e veio para Lisboa com 20 anos. É melhor conhecido como ‘Fausto’. Estreou em 1970 com o LP homónimo e desde então lançou uns 12 álbuns. É  considerado um dos compositores/intérpretes mais importantes da música contemporânea portuguesa . No início  trabalhou com, entre outros, Manuel Freire, Adriano Correia de Oliveira e José Afonso e destacou-se como cantor de protesto. Mais tarde, após a Revolução dos Cravos em 1974, a obra dele tornou-se mais poética. A canção «Rosalinda», um protesto intemporal contra a poluição, tornou-se clássica. O grande publico descobriu o com o álbum « Por Este Rio Acima» de 1982. Use o link par ouvir « E tão só o verde dos teus olhos».
Em 2012 recebeu da SPA (Sociedade Portuguesa de Autores)  o prémio da melhora canção ‘E Fomos pela Água do Rio’ e o prémio do melhor álbum ‘Em Busca das Montanhas Azuis’. Este duplo CD é o encerramento da trilogia ‘Lusitana Diáspora’, iniciada em 1982 com o álbum ‘Por este rio acima’ e continuada em 1994 com ‘Crónicas da terra ardente’.