LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

26 mrt. 2016

BRUSSEL TREURT MET AZULEJOS VAN SINTRA
BRUXELAS CHORA COM AZULEJOS DE SINTRA


De tekenaar-schilder Benoît van Innis (°1960-Brugge) is vooral bekend door zijn - vaak absurd humoristische - tekeningen in bladen als De Standaard, De Volkskrant, Paris Match, en The New Yorker. Hij integreert zijn kunstwerken ook in privé- of openbare gebouwen.
O desenhador-pintor Benoît van Innis (nasceu em Bruges,1960) é mais conhecido por seus desenhos -muitas vezes absurdamente humorísticos- em revistas como De Standaard, De Volkskrant, Paris Match e The New Yorker. Também integra as suas obras em edifícios privados ou públicos.

Zo ontwierp hij voor het metrostation Maalbeek in Brussel (waar deze week de tweede terroristische aanslag plaats vond) een monumentale tegelwand met 8 tekeningen, die hij in het Portugese Sintra schilderde in de Fábrica de Cerâmica da Viúva Lamego.
Assim projetou na estação de metro Maelbeek em Bruxelas (onde ocorreu o segundo atentado terrorista) um painel monumental de azulejos com oito desenhos, que pintou em Sintra (Portugal) na Fábrica de Cerâmica da Viúva Lamego.
 


Het werk is ondertussen 20 jaar oud en de kunstenaar herinnert zich nog goed hoe hij de opdracht aanpakte. Hij koos voor een heel direct beeld van anonieme mensen, die toch een persoonlijkheid hebben. Benoît merkt op dat die ‘simpele tekeningen’ zoveel jaar later toch een zekere impact hebben. Journalisten contacteren hem en zijn kunstwerken worden gedeeld via de sociale media. Door het toevoegen van een traan treffen de beelden meer dan ooit.
Entretanto a obra já tem 20 anos e o artista ainda se lembra bem como foi que assumiu o cargo. Ele criou uma imagem muito direta de pessoas anónimas, que mesmo assim têm uma personalidade. Benoît afirma que tantos anos depois estes ‘desenhos simples’ ainda têm um certo impacto. Há jornalistas a chamá-lo e as suas obras são compartilhadas nas redes sociais. Adicionada uma lágrima, as imagens comovem mais do que nunca.


In de brochure ‘Portugal in Brugge’, die ik enkele jaren terug maakte, had ik het al over Benoit Van Innis.
“Bij de ingang van het Jan Breydelstadion hangt een monumentale azulejo, 11 op 5,5 meter, van de hand van Benoît Van Innis. Deze Brugse kunstenaar ontwierp ‘Playtime’ ter gelegenheid van Brugge Culturele Hoofdstad van Europa 2002, maar diende voor de technische uitvoering naar Sintra te trekken. De vermaarde Fábrica de Cerâmica da Viúva Lamego (vroeger in Lissabon) produceert er sinds 1849 parels van de azulejos-kunst.”
Já mencionei Benoit Van Innis na brochura ‘Portugal Bruges’, que fiz há alguns anos.
“Na entrada do estádio Jan Breydel encontra-se um azulejo monumental, 11 por 5,5 metros, feito por Benoît Van Innis. Este artista Brugense desenhou ‘Playtime’ por ocasião de Bruges Capital Cultural da Europa 2002, mas teve que ir a Sintra para a execução técnica, na famosa Fábrica de Cerâmica da Viúva Lamego (anteriormente em Lisboa), que tem produzido desde 1849 obras-primas da azulejaria.”
2 opmerkingen: