LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

16 dec. 2017

ANTWERPEN’: INTRIGEREND DEBUUT ALBUM VAN SURMA
ANTWERPEN’: ÁLBUM ESTREIA INTRIGANTE DE SURMA
Antwerpen’ is de intrigerende titel van de debuut plaat van Surma, het one-woman-band project van Débora Umbelino, 22 jaar en afkomstig van Leiria. Ze beheerst toetsen, samplers, strijkers, stem en loop-stations, in een sound die van jazz naar post-rock trekt, van elektronica naar noise. De plaat kwam een paar weken geleden uit en kwam al aan bod in verschillende prominente bladen in Portugal en in het buitenland. Eind november, op het Vodafone Mexefest in Lissabon, was de zaal te klein voor haar enorme talent, waardoor een massa mensen aan de deur bleef staan.
Antwerpen’ é o nome intrigante do álbum de estreia de Surma, o projeto one-woman-band de Débora Umbelino que tem 22 anos e é de Leiria. Ela domina teclas, samplers, cordas, vozes e loop stations, em sonoridades que fogem do jazz para o post-rock, da eletrónica para o noise. Há algumas semanas que editou o disco e tem recebido várias páginas de destaque em Portugal e fora. Fim de novembro, no Vodafone Mexefest em Lisboa, a sala foi pequena para o seu enorme talento, deixando uma enchente de gente à porta.
Op de plaat staan een tiental intrigerende nummers, die Surma bevestigen als een der vaste waarden van de nieuwe muziek die in Portugal wordt gemaakt. Met eigenaardige titels als ‘Kismet’, ‘Miratge’, ‘Begrenset’ of ‘Nyika’ verbergen deze nummers geheimen die zeker goed bewaard zullen blijven. De meest gevarieerde invloeden resulteren in een inventieve en onverwachte sound en een unieke stem, die, hoe gevoelig ze ook over komt, altijd op het punt lijkt te staan om alle demonen die haar kwellen uit te rukken en buiten te werken. Het heeft geen zin dit werk te ontleden of een betekenis te geven, iedereen die het beluistert zal er zijn eigen interpretatie aan geven.
O disco agrupa uma dezena de canções intrigantes que confirmam Surma como um dos mais seguros valores da nova música feita em Portugal. Com nomes tão curiosos quanto ‘Kismet’, ‘Miratge’, ‘Begrenset’ ou ‘Nyika’ há segredos nestas canções que certamente vão continuar bem guardados. As mais variadas influências se concretizam em sons inventivos e inesperados e também numa voz única, que, por mais sensibilidade que transmita, parece estar sempre à beira de rasgar e deitar cá para fora todos os demónios que a atormentam. Não interessa explicar ou dar significado a uma obra que certamente terá uma interpretação diferente para cada pessoa que a ouvir.


In de pers las ik het volgende: “…Per slot van rekening hebben we te maken met een ‘little big genius’ dat hier eerder zeldzaam is. Surma heeft alles om het ver te schoppen, om haar wensen waar te maken en onze harten te veroveren...” Zeker is dat Surma, vanuit Leiria en na een binnenlandse tournee, in januari aan een internationaal avontuur begint, met start in Brussel, doortocht op Eurosonic in Groningen en eindpunt in Antwerpen.
Na imprensa li o seguinte “...Afinal de contas, estamos perante uma ‘little big genius’, como há poucas por aí. Surma tem tudo para ir longe e conquistar os seus desejos e os nossos corações...” O que é certa é que Surma, a partir de Leiria e depois da digressão nacional, em janeiro começa uma aventura internacional com início em Bruxelas, passagem dupla no Eurosonic em Groningen e término em Antuérpia.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten