LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

31 aug. 2016

TENTOONSTELLING ‘CORPUS’ VAN HELENA ALMEIDA IN BRUSSEL
EXPOSIÇÃO ‘CORPUS’ DE HELENA ALMEIDA EM BRUXELAS
Het Museum van Hedendaagse Kunst Serralves in Porto, kondigde dinsdag aan dat de tentoonstelling van Helena Almeida, na de passage in Parijs, op 8 september zal worden ingehuldigd in Brussel, in het Wiels - Centrum voor Hedendaagse Kunst.
O Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, anunciou esta terça-feira que a exposição de Helena Almeida vai ser inaugurada no Wiels – Centro de Arte Contemporânea de Bruxelas a 08 de setembro, depois de ter passado por Paris.

In een mededeling van het kunstencentrum staat te lezen: “De tentoonstelling, die nu kan worden bezocht door het Belgische publiek, behandelt schilderijen, fotografie, video en design van de hand van Helena Almeida uit een carrière van meer dan vijf decennia, en werd samengesteld door João Ribas, adjunct-directeur van het Museum van Serralves, en Marta Moreira de Almeida, conservator van het Museum van Serralves”.
A exposição, que agora pode ser visitada pelo público belga, aborda o trabalho de pintura, fotografia, vídeo e desenho produzido por Helena Almeida numa carreira de mais de cinco décadas, e foi comissariada por João Ribas, diretor-adjunto do Museu de Serralves, e Marta Moreira de Almeida, curadora do Museu de Serralves”, pode ler-se no comunicado enviado pela instituição.

De tentoonstelling die voor het Belgische publiek de titel ‘Corpus’ meekreeg (terwijl dit in Porto ‘Mijn werk is mijn lichaam, mijn lichaam is mijn werk’ was), zal er te zien zijn tot 11 december.
A exposição, intitulada “Corpus” para o público belga (depois de ter estado no Porto sob o título “A minha obra é o meu corpo, o meu corpo é a minha obra”), vai estar naquele espaço até 11 de dezembro.

Bij de presentatie van de expositie aan de pers, toen die in Serralves was in oktober vorig jaar, zei Suzanne Cotter, directrice van het museum, dat het ging om een “zeer belangrijke” voorstelling voor het museum. Bovendien, hoewel het niet om een retrospectieve gaat, krijgt men toch een “algemeen overzicht van haar werk en wordt echt aangetoond hoe sterk en radicaal het is”. Cotter benadrukte te hopen dat de expositie “een openbaring zou zijn voor de jongere generaties die niet de kans hebben gehad om het werk van Helena Almeida te volgen tijdens de afgelopen vijf decennia”.
Na apresentação da exposição à imprensa, quando esteve em Serralves, em outubro passado, a diretora do museu, Suzanne Cotter, disse que se tratava de uma mostra “extremamente importante” para o museu, que, apesar de não ser uma retrospetiva, apresentava uma “visão geral do seu trabalho e transmite realmente o quão fresco e radical é”. Cotter realçou esperar que a exposição pudesse ser uma “revelação para as gerações mais jovens que não tiveram a possibilidade de acompanhar o trabalho de Helena Almeida ao longo das últimas cinco décadas”.

Vanaf werken die in 1966 werden gemaakt en jaren daarna werden tentoongesteld in de Galeria Buchholz in Lissabon, tot werk uit het lopende decennium, volgt ‘Helena Almeida: Mijn werk is mijn lichaam, mijn lichaam is mijn werk’ de evolutie tijdens de decennia waarin de Portugese artieste ‘zich gewoon maakte’ haar schilderijen te bewerken vanuit de fotografie.
Desde trabalhos criados em 1966 e expostos na Galeria Buchholz, em Lisboa, nos anos seguintes até peças criadas na corrente década, ‘Helena Almeida: A minha obra é o meu corpo, o meu corpo é a minha obra’ acompanha a evolução ao longo das décadas da artista portuguesa que “habitou” as suas pinturas ao trabalhá-las a partir da fotografia.

Onder de geselecteerde werken bevinden zich stukken als ‘Ouve-me’ (‘Luister naar mij’), uit 1979, dat, aldus de museum adjunct-directrice, misschien wel “heden ten dage meer actueel” is dan in het jaar van de Iraanse Revolutie.
Por entre as obras selecionadas estão peças como ‘Ouve-me’, de 1979, que, na opinião do diretor-adjunto do museu, talvez seja “mais relevante hoje” do que no ano da Revolução Iraniana.     (bron/fonte: observador.pt/)Helena Almeida (geboren in 1934 in Lissabon, waar ze nog steeds woont en werkt) wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande hedendaagse Portugese kunstenaars en is sinds de jaren 70 een belangrijk figuur in de wereld van de performatieve en conceptuele kunst.
Helena Almeida (nascido em Lisboa em 1934, onde ainda vive e trabalha) é considerada uma dos mais proeminentes artistas contemporâneos portugueses e é uma figura importante no mundo da arte performativa e conceptual desde os anos 70.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten