LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

20 aug. 2015

MARIA JOÃO PIRES EN KOOR GULBENKIAN GENOMINEERD VOOR OSCARS KLASSIEKE MUZIEK
MARIA JOÃO PIRES E CORO GULBENKIAN NOMEADOS PARA ÓSCARES DA CLÁSSICA
De Portugese pianiste Maria João Pires is in september kandidaat voor een Gramophone Award in de categorie Concerten en dit voor de opname van het 3de en 4de pianoconcert van Beethoven, samen met het Zweeds Radio Symfonieorkest, gedirigeerd door Daniel Harding.
A pianista portuguesa Maria João Pires é candidata a receber em setembro um Prémio Gramophone na categoria Concerto pela gravação dos Concertos n.° 3 e n.° 4, de Beethoven, com a Sinfónica da Rádio Sueca, dirigida por Daniel Harding. 

In de categorie Opera is het Koor Gulbenkian ook kandidaat voor een Gramophone Award, want het zat in de produktie van de opera Elektra van Richard Strauss op het Festival van Lyrische Kunst in Aix-en Provence in 2013, waarvan de DVD opname (op het label Bel Air Classiques) op de lijst van de 6 mogelijke winnaars staat.
Noutra categoria, a de Ópera, o Coro Gulbenkian é também candidato à obtenção de um Prémio Gramophone, pois integrou a produção da ópera Elektra, de Richard Strauss, no Festival de Arte Lírica de Aix-en-Provence de 2013, cuja edição em DVD (saída na Bel Air Classiques) se perfila na lista dos seis possíveis vencedores.

De Awards van het tijdschrift Gramophone worden sinds 1977 in Londen jaarlijks toegekend in de maand september en bekronen uitsluitend opnamen die sinds de zomer van het voorafgaande jaar zijn uitgekomen. Onderverdeeld in 17 categoriën (12 voor de opnamen en 5 speciale awards) worden ze algemeen beschouwd als de Oscars van de klassieke muziek. Onder de 12 winnaars wordt nadien ook de Opname van het Jaar gekozen. Dit jaar vindt de prijsuitreiking plaats op 17 september.
Os prémios da revista Gramophone são atribuídos anualmente desde 1977, sempre no mês de setembro, em Londres, e destinam-se a premiar exclusivamente gravações editadas desde o verão do ano anterior. Divididos em 17 categorias (12 de gravações e cinco prémios especiais), são considerados comummente como os óscares da música clássica mundial. Dentre os 12 vencedores, é depois votada a Gravação do Ano. Este ano a entrega vai ocorrer a 17 de setembro.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten