LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

25 feb. 2014

FERDINAND MAGELHÃES: KOPPIGE PIONIER MANAGEMENT
FERNÃO DE MAGALHÃES: PIONEIRO TEIMOSO DE GESTÃO   

Drie lessen van Magelhães voor projecten met veel onbekende variabelen.
In de editie maart baseert het Franse zakenblad Management drie tips voor zakendoen met veel onbekende parameters op de ontdekkingsreis met fatale afloop van Ferdinand Magelhães.

De Portugees Ferdinand Magelhães vertrok in 1519 voor een ontdekkingsreis op zoek naar een nieuwe zeeroute, die via het zuiden van het Amerikaanse continent naar Azië moest leiden. Hij vond de doorgang tussen Patagonië en Vuurland (nu bekend als de Straat Magelhães) maar kon de reis niet voltooien. Hij kwam in 1521 om bij een gevecht op de Filipijnen.

1. Zoek verschillende oplossingen voor je aan je taak begint. De Portugees Magelhães liet zich niet ontmoedigen toen de koning van zijn land zijn reis niet wilde financieren. De zeeman wendde zich tot Karel V, de toen jonge koning van Spanje. Door goed uit te leggen welk voordeel de verschillende partners zouden halen uit de samenwerking, kon hij Karel, die pas een jaar na het vertrek van Magelhães tot keizer werd gekroond, overtuigen.

2. Wees kordaat om te voorkomen dat situaties ontsporen. Magelhães moet een vooruitziend en kordaat man zijn geweest. Als Portugese leider van een Spaanse expeditie, was muiterij te verwachten. Al snel trok een van de Spaanse kapiteins de beslissingen van Magelhães in twijfel. De zeevaarder liet hem prompt in de boeien slaan.  Wanneer de vloot later moest overwinteren was hij streng met de rantsoenering zodat het vervolg van de reis niet in gevaar kwam.

3. Ga in stappen te werk.  Magelhães hield telkens halt wanneer de situatie die hij aantrof anders was dan wat hij verwachtte. Op die manier kon hij de nieuwe informatie verwerken en inpassen in wat hij al wist.

Três lições de Magalhães para projetos com muitas variáveis ​​desconhecidas.
Na edição de março, a revista francesa de negócios Management baseia três indicações para fazer negócios com muitos parâmetros desconhecidos na viagem de descobrimento com resultado fatal de Fernão de Magalhães.

Em 1519 o Português Fernão de Magalhães partiu para uma viagem à procura de uma nova rota marítima que através do sul do continente americano teria de levar para a Ásia. Descobriu a passagem entre a Patagónia e a Terra do Fogo (agora conhecido como o Estreito de Magalhães), mas não conseguiu completar a viagem. Morreu em 1521 numa batalha nas Filipinas.

1 . Procure soluções diferentes antes de começar o trabalho. O Português Magalhães não se desanimou quando o rei de seu país não queria financiar a sua viagem. O navegante foi ver Carlos V, na altura o jovem rei da Espanha. Conseguiu convencer Carlos V, que só foi coroado um ano após a saída de Magalhães, explicando as vantagens para os parceiros da cooperação.

2. Mantenha-se firme para evitar situações incontroláveis. Magalhães deve ter sido um homem de previsão e de firmeza. Como era líder português de uma expedição espanhola, tinha que prever um motim. Rapidamente um dos capitães espanhóis lançou duvida sobre as decisões de Magalhães. O navegador prontamente mandou algema-lo. Mais tarde, quando a frota tinha que hibernar, era rigoroso com o racionamento de modo que o resto da viagem não estava em perigo.

3. Proceda em etapas. Magalhães interrompeu a viagem cada vez que encontrou uma situação que era diferente do que esperava. Desta forma, ele foi capaz de processar as novas informações e integrá-las no seu conhecimento.

Bron/fonte:Trends/Management

Geen opmerkingen:

Een reactie posten