LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

18 feb. 2013


PORTUGESE WERKLOZE PERSFOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO PRIJS MET FOTO DIE NIEMAND WILDE
FOTOJORNALISTA PORTUGUÊS VENCE PRÉMIO DA WORLD PRESS PHOTO COM IMAGEM QUE NINGUÉM QUERIA

Daniel Rodrigues kreeg de winnende foto, die nooit werd gepubliceerd, niet verkocht en moest noodgedwongen zijn fotografie materiaal verkopen. Dit is de vertaling van het artikel dat op de RTP-nieuws site verscheen:
  
Portugese winnaar van de World Press Photo was op het punt gekomen van “betalen om te werken”
De 25-jarige Daniel Rodrigues won de prijs van de World Press Photo (WPP) met een zwart-wit foto waarop tien jongens en meisjes in Guinee-Bissau voetballen in wolken van stof en vuil.
Maar de persfotograaf, die in Porto reeds voor de krant Jornal de Notícias werkte, vertelde aan persagentschap Lusa dat hij al “een ander beroep overweegt, tot zelfs emigreren, iets dat geld opbrengt” omdat hij op zelfstandige basis werkt en “het sop de kool niet meer waard is”.
“Er waren de bezuinigingen, weinig werk (...)  in die mate dat ik soms geld toestak om te werken, omdat er als zelfstandige veel wordt ingehouden (belastingen) en het finaal niet meer opbracht” legde hij uit.
Daniel Rodrigues verkocht tenslotte het materiaal dat instond voor zijn schamel bestaan, omdat “de rekeningen bleven komen” en omdat hij diende te “overleven”, waardoor hij het tegenover Lusa als “een ironie” bestempelde zijn werk erkend te zien door één van 's werelds toonaangevende autoriteiten op gebied van fotojournalistiek.
“Het is een ironie en toont aan dat er veel Portugezen goed werk leveren, en niet alleen persfotografen” zei hij, besluitend dat “je in Portugal niet naar waarde wordt geschat.”
Voor de persfotograaf uit Riba d'Ave, Famalicão, heeft de foto die hij in maart 2012 nam in het dorp Dulombi in Guinee-Bissau, de jury van WPP geraakt omdat het “laat zien wat voetbal eigenlijk is.”
“Het gaat niet om een Cristiano Ronaldo of een Messi, maar wel om waar voetbal onstaat – daar op de zandvelden waar kinderen op blote voeten geen problemen hebben met een bal van vodden - dat is het echte voetbal”, zei hij aan Lusa.
.........
Deze werkloze fotojournalist wenst nu alleen dat de bekendheid hem aan werk kan helpen, het geeft hem zelfs “een zekere hoop” die hij al als verloren beschouwde : dat hij misschien “iets, een baan” zou kunnen versieren.
Daniel Rodriguez werd reeds gecontacteerd door de organisatie van World Press Photo om de prijs van 1500 euro in Amsterdam te komen ontvangen, tussen 25 en 27 april, en de boodschap die hij heeft voor zijn collega’s die zich in een precaire arbeidssituatie bevinden is simpelweg “geef niet op”.
“Hoe erg de situatie ook is, er volgt altijd een goede fase” stelt Daniel Rodrigues, gezien het feit dat “we soms, om een deur te openen, een stap achteruit moeten zetten om er nadien twee vooruit te zetten”.
De prijs van 1500 euro die hij in april zal ontvangen zal niet volstaan “voor speciaals” op gebied van fotografisch materiaal, maar de werkloze verslaggever verzekert dat hij opnieuw zal fotograferen en dat de prijs “een grote hulp” betekent.
(Eigen vertaling - bron: www.rtp.pt/noticias/index.php?article=628388&tm=4&layout=121&visual=49)

World Press Photo winner category Daily Life
Daniel Rodrigues não conseguiu vender a imagem victoriosa, que nunca foi publicada, e teve que vender o material de fotografia. Assim aperaceu no site das notícias da RTP:
  
Português vencedor do World Press Photo chegou a ter que "pagar para trabalhar"
Aos 25 anos de idade, Daniel Rodrigues venceu o prémio da World Press Photo (WPP) com uma imagem a preto e branco de dez rapazes e raparigas da Guiné-Bissau que jogavam à bola entre nuvens de terra e poeira.
Mas o fotojornalista, que chegou a trabalhar para o Jornal de Notícias, no Porto, disse à Lusa que está já "a ponderar outra área, até emigrar, qualquer coisa que dê dinheiro", porque está a recibos verdes e já não "compensava trabalhar".
"Houve cortes, não havia muitos serviços (...) e acabava, às vezes, por dar dinheiro para trabalhar, porque com os recibos verdes descontam-me [em impostos] e acaba por não me compensar", explicou.
Daniel Rodrigues chegou a vender o material que lhe permitia o escasso sustento porque "as contas continuavam a cair" e porque tinha de "sobreviver", pelo que à Lusa considerou "uma ironia" ver o seu mérito reconhecido por uma das maiores autoridades mundiais em fotojornalismo.
"É uma ironia e mostra que há muitos portugueses bons e com muito trabalho, fotojornalistas e de outras áreas", sublinhou, concluindo que "em Portugal não lhes é dado valor."
Para o fotojornalista residente em Riba d`Ave, Famalicão, a imagem que recolheu em março de 2012 na aldeia de Dulombi, na Guiné-Bissau, terá cativado o júri da WPP porque "mostra o que é o futebol realmente."
"Não um Cristiano Ronaldo, ou um Messi, mas sim onde nasce o futebol - é ali em campos de terra, com miúdos descalços que não têm problemas em jogar com uma bola de pano - aí é que é o verdadeiro futebol", disse à Lusa.
.........
Este fotojornalista desempregado deseja agora que a fama o ajude a arranjar emprego, até porque lhe permitiu "uma esperança" que pensava já ter perdido: a de que talvez consiga "alguma coisa, um trabalho."
Daniel Rodrigues já foi contactado pela organização do World Press Photo para receber o prémio de 1500 euros em Amesterdão, entre 25 e 27 de abril, e a mensagem que deixa aos colegas de profissão que estejam em situação laboral precária é simplesmente de que "não desistam."
"Por mais que estejam numa fase má, há sempre uma fase boa que vem a seguir", frisou Daniel Rodrigues, considerando que "às vezes, para uma porta abrir-se, há que pôr um pé atrás, para depois pôr dois à frente."
Os 1500 euros do prémio que deverá receber em abril não deverão bastar "para muitas coisas", em termos de material fotográfico, mas o repórter desempregado garante que vai voltar a fotografar e que o prémio vai mesmo "ajudar em muito."
(fonte: www.rtp.pt/noticias/index.php?article=628388&tm=4&layout=121&visual=49)Geen opmerkingen:

Een reactie posten