LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

28 dec. 2012


‘KOENTEKRAAFS’ IS TEGENDRAADS
‘KOENTEKRAAFS’ SIGNIFICA RECALCITRANTE
Recent las ik nog maar eens een stuk over de negatieve invloed van SMS, Chat, Twitter en soaps op onze Nederlandse taal. Delicate materie, maar de term ‘tussentaal’  wordt ondertussen toch maar stilaan als een volwaardig onderdeel van ons taalgebruik beschouwd.
Ik herinner me de tijd waarin de discussie omtrent ABN of dialect volop losbarstte en het dialect op zeker moment zogoed als ten dode was opgeschreven. Gelukkig wordt de soep nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend en werd de streektaal ondertussen toch min of meer in ere hersteld. Dit neemt echter niet weg dat bvb het Brugs dialect toch beetje bij beetje verloren gaat, gewoon door de erosie van de tijd en het feit dat er steeds minder authentieke Bruggelingen zijn.
‘Koentekraafs’ is één van die prachtige woorden uit het dialect, een woord dat zo mooi klinkt en zoveel meer zegt dan wat we als tegendraads moeten vertalen.
Voor alle zekerheid heb ik het in steen vereeuwigd, althans dat hoop ik toch.
 
Recentemente li mais uma vez outro artigo sobre o impacto negativo do SMS, Chat, Twitter e das novelas em nosso idioma neerlandês. Questão delicada, mas o termo ‘linguagem intermediária’ lentamente, mas seguramente, faz parte da nossa língua diária.
Lembro-me da altura em que o debate sobre o ABN (o neerlandês-padrão) e o dialecto intensificou-se e o dialecto em algum ponto estava quase condenado a morte. Felizmente, como se diz em neerlandês, a sopa nunca se come tão quente como está servida e o dialecto foi mais ou menos reabilitado. Mas ainda, por exemplo, o dialecto de Bruges perde-se pouco a pouco, simplesmente pela erosão do tempo e pelo facto de que cada vez há menos Brugenses ‘autênticos’.
‘Koentekraafs’ é uma dessas palavras maravilhosas do dialecto, uma palavra que soa tão bem e explica muito mais do que temos de traduzir como recalcitrante.
Só para ter certeza imortalizei-a em pedra, pelo menos, espero que venha a ser assim.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten