LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

10 sep. 2012


BELANG VAN HET PORTUGEES VOOR EUROPA
A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA A EUROPA


Er wordt al eens beweerd dat Europa en Portugal niet zo goed samengaan. Het tegendeel lijkt wel waar als we afgaan op deze onlangs gepubliceerde ‘Resolutie van het Europees Parlement over het belang van het Portugees voor de Europese Unie’.
Blijft de vraag : hoe en wanneer vinden ze welk bedrag om dit ook in de praktijk om te zetten?
Of zou dit budget misschien op nuttiger manier kunnen gebruikt worden?

Link naar de volledige ontwerpresolutie : 

Resolutie van het Europees Parlement over het belang van het Portugees voor de Europese Unie

Há quem diga que a Europa e Portugal não se entendem bem. Considerando essa recém-publicada ‘Resolução do Parlamento Europeu sobre a importância da língua portuguesa para a União Europeia’ parece ser o contrário.
Mas permanece a pergunta : como e quando vão encontrar qualquer quantia para pôr isso na prática?
Ou será que este orçamento pode ser usado de uma forma mais útil?

Link para a proposta de resolução integral : 
Resolução do Parlamento Europeu sobre a importância da língua portuguesa para a União Europeia

Reeds in 1987 zette Fausto Bordalo Dias dit ‘Europa Querida Europa’ op plaat (op het album ‘Para além das Cordilheiras’), maar ik denk dat hij toen toch iets helemaal anders voor ogen had.

(bron/fonte : youtube.com/watch?v=aXVenMBPMRE)
Já em 1987 Fausto Bordalo Dias gravou ‘Europa Querida Europa’ (no álbum ‘Para além das Cordilheiras’), mas acho que na altura tinha em mente algo totalmente diferente.

Europa Querida Europa – Europa Liefste Europa
Fausto Bordalo Dias (do álbum/uit het album ‘Para além das Cordilheiras’ - 1987)
  
Europa nascida na Ásia profunda
 ó filha do rei fenício Agenor
 que Zeus entranhado no corpo de um touro
 levou-te p’ra Creta cativo de amor
 Europa é de Homero
 de helénicas formas
 do forum romano e da cruz
 de tantas nações
ariana e semita
 ventre das descobertas
 da luz
 do diverso sistema do modo diferente
 da era da guerra e agora da paz
 és assim querida Europa

vem que eu te quero toda do mar à montanha
 vem que eu quero muito mais bela que o mar
 vem vencendo cizânias que os povos sem feudos
 sempre se amaram brilhantes em todo o lugar
 o teu chão não é traste
 de meros mercados
 de pauta aduaneira
 ou cifrão
 é um terrunho de almas
 uma ideia
 um desejo
 de uma nova maneira
 em fusão
 desfazendo complexos de mapas cor-de-rosa
 sem a má consciência no verso e na prosa
 só por ti querida Europa

para que sejas tu mesma a decidir o teu uso
 para que sejas tu mesma ainda mais natural
 não me toques não me cantes o “beat” à americana
 que esse já nós conhecemos na versão original
 aguenta-te firme
 livre de imitações
 espera só mais um pouco
 já vai
 o que resta e o que sobra
 aquela mesma saudade
 toda a imaginação
 ainda mais
 não sentes um vago um suave cheiro a sardinhas
 a algazarra nas ruas e o troar dos tambores
 somos nós querida Europa

Europa geboren in het diepe Azië
  O dochter van de Fenicische koning Agenor
  door Zeus in het lichaam van een stier
  ontvoerd naar Kreta als liefdesgevangene
  Europa is van Homerus
  van Griekse vormen
  het Romeinse forum en het kruis
  van zovele naties
 Arisch en Semitisch
  schoot van ontdekkingen
  van het licht
  van diversiteit en alternatief
  van tijdperk van oorlog en nu van vrede
  dat ben jij, liefste Europa

 kom ik wil je helemaal van de zee tot de bergen
  kom ik vind je veel mooier dan de zee
  kom en overwin tweedracht opdat volkeren zonder land
  elkaar altijd en overal liefhebben
  jou grond is geen allegaartje
  van louter markten
  van douanetarieven
  of dollartekens
  het is een land van wezens
  een idee
  een verlangen
  naar een nieuwe manier
  in fusie
  complexen van roze kaarten achterlatend
  zonder wroeging in vers noch proza
  alleen voor jou liefste Europa

 opdat jezelf je bestemming zou vastleggen
  opdat je nog authentieker zou zijn
  speel en zing geen "beat" op z’n Amerikaanse
  we kennen dit al in de originele versie
  blijf vastberaden
  vrij van imitaties
  wacht nog even
  en dan zie je
  wat blijft en overblijft
  diezelfde weemoed
  de algehele fantasie
  en nog meer
  ruik je niet een vage, zachte geur van sardines
  het rumoer in de straten en het tromgeroffel
  wij zijn het liefste Europa
                           (eigen vertaling)
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten