LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

13 apr. 2011

PORTUGAL IN BRUGGE – PORTUGAL EM BRUGES
In 2007 schreef  ik voor de vereniging Vlaanderen-Lusitânia een brochure ‘Portugal in Brugge’, waarin ik op zoek ging naar sporen van en links met Portugal in Brugge.  Dit is een stukje uit de brochure.
Een historische schets over hoe het allemaal begon.  

Em 2007 escrevi para a associação Vlaanderen-Lusitânia uma brochura ‘Portugal em Bruges’, na qual fui à procura de vestígios concretos e coisas relacionadas à presença portuguesa em Bruges. Esta é uma parte da brochura.
Um resumo histórico como começou tudo.

De eerste contacten met Portugal dateren reeds uit de 11de en 12de eeuw, toen Vlaamse ridders de prille Portugese dynastie te hulp kwamen om de moren terug te drijven. Hieruit resulteerden enkele  (politiek geïnspireerde)  huwelijken die de banden tussen Vlaanderen en Portugal al snel een intensieve kleur gaven.  In de dertiende eeuw was Brugge nog rechtstreeks verbonden met de zee, via het Zwin. Oorspronkelijk waren het de Italianen die via de Middellandse zee een handelsroute met Brugge openden, gezien de toenemende volumes alsmaar moeilijker over land konden worden vervoerd. Lissabon lag langs deze route en de Italianen maakten daar een stop om wijn, olijfolie en kurk mee te nemen. Ook zout werd alsmaar belangrijker (voor het pekelen) en dit gaf de Portugese handel een flinke duw in de rug. Al snel verschenen  de eerste Portugezen op de Brugse markt en in de archieven werd reeds in 1280 een protest genoteerd vanwege de Portugese kooplieden i.v.m. misbruiken op de officiële wegingen (de stadswaag) . In 1308 was er reeds sprake van een “Rua dos Portugueses”, maar concrete sporen hiervan zijn niet meer terug te vinden. Brugge groeide in de 14de en 15de eeuw uit tot de belangrijkste haven van Noord-Europa (vóór de verzanding van het Zwin) , terwijl Portugal via zijn grote ontdekkingsreizigers zowat de belangrijkste natie ter wereld werd, die uit de overzeese gebieden exotische producten op de Europese markt bracht. In combinatie met het huwelijk van Filips de Goede met Isabel van Portugal (1430) , leidde dit onvermijdelijk tot een intense handelstrafiek, die hier en in Portugal zijn sporen zou nalaten.
Os primeiros contactos com Portugal já datam dos séculos XI e XII, quando os
cavaleiros flamengos vinham à ajuda da dinastia portuguesa nova, a fim de
afastar os mouros.Resultaram alguns casamentos de inspiração política, que
deram rapidamente uma côr intensa à relação entre Flandres e Portugal.
Durante o século XIII, Bruges ainda tinha uma ligação directa com o mar,
pelo Zwin. Inicialmente os italianos abriram uma rota comercial com Bruges pelo Mar Mediterrânico, para replicar ao aumento de volumes do transporte por via terrestre. Lisboa encontrava-se ao longo deste itinerário e os Italianos faziam lá uma paragem para levarem vinho, azeite, cortiça e sal (para conservar). Isto apoiava o comércio português em alto grau. Rapidamente os primeiros portugueses passaram a aparecer no mercado de Bruges e, já em 1280,  nos arquivos foi anotado um protesto dos comerciantes portugueses contra os abusos nas ponderações oficiais (o "stadswaag"). Em 1308 falava-se de uma "Rua dos Portugueses", mas não foram  reencontrados vestígios concretos. Contudo, Bruges tornava-se durante os séculos XIV e XV no centro mercantil mais importante do Norte da Europa (antes do assoreamento do Zwin), e Portugal, com os seus grandes exploradores, tinha-se tornada na nação quase mais importante do mundo. Dos domínios ultramarinos, trazia para o mercado europeu os produtos mais exóticos. Em combinação com o casamento de Filipe o Bom com Isabel de Portugal (1430), isto resultou inevitavelmente num comércio intenso que deixou vestígios aqui e em Portugal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten