LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

17 jan. 2017

VALTER LOBO: INDIE-FOLK OP REIS IN DE ‘MIDDELANDSE ZEE’
VALTER LOBO: INDIE-FOLK NUMA VIAGEM PELO 'MEDITERRÂNNEO'Het muzikale project van Valter Lobo, singer songwriter afkomstig uit Fafe (District Braga), kon niet persoonlijker zijn. Advocaat van verloren zaken. Salon muzikant. Gedesillusioneerd door veel dingen, belazerd door nog veel meer. Hij stelde in 2012 zijn eerste EP ,‘Inverno’, voor en dat wekte belangstelling. Hij werd meteen ook als een echte belofte in de Portugese muziek scene beschouwd.
O projeto musical de Valter Lobo, cantautor natural de Fafe (Distrito de Braga), não poderia ser mais pessoal. Advogado de causas perdidas. Músico de sala de estar. Desiludido com muitas coisas, iludido com tantas mais. Em 2012 apresentou o seu primeiro EP, ‘Inverno’, que despertou o interesse e tornou-o uma verdadeira promessa no panorama da música portuguesa nacional.

In oktober vorig jaar, vier jaar later, bracht Valter Lobo ‘Mediterrâneo’ uit, zijn debuut langspeler met negen eigen nummers. Een indie-folk album dat verrast en charmeert bij elke noot, elk woord, elke melodie. Valter Lobo, die zelf zegt dat hij houdt van artiesten als Ryan Adams, Bon Iver en Damien Rice, is een naam die het ontdekken waard is en ‘Mediterrâneo’ is een plaat die het beluisteren waard is, maar vooral ook om in mee te gaan.
Em outubro do ano passado, quatro anos depois, Valter Lobo lançou ‘Mediterrâneo’, o seu álbum longa duração de estreia, com nove temas originais. Um álbum indie-folk que surpreende e que apaixona a cada nota, a cada palavra, a cada melodia. Valter Lobo, que disse que gosta de artistas como Ryan Adams, Bon Iver e Damien Rice, é um nome que vale a pena descobrir e ‘Mediterrâneo’ é um disco que vale a pena ouvir, mas acima de tudo sentir.

De muzikant legt uit dat het “een werk van zelfbeschouwing is, op Inverno nog in een hut, nu op reis naar de Middellandse Zee”. En als hij het heeft over het nummer dat ook de naam gaf aan het album: “Toen ik de eerste regels begon te zingen -’Ik klaag bij mijn geliefde, het ontbreekt mij aan inspiratie’- was het van daar af dat ik die elders ging zoeken, ergens waar sprake is van warmte.” De artiest stelt een vlucht uit de routine voor, brengt ons naar een terras aan de Middellandse Zee, “los van materialisme en sociale status” door middel van nummers die een boodschap van verandering meegeven. “Ik denk dat het woord verandering in elk nummer voor komt. Het eigenlijke idee is om dat extra duwtje te geven voor verandering. Opdat we ons leven kunnen heroriënteren als het niet goed gaat. En dat kan de eenvoudigste zaak van de wereld zijn.”
O músico explica que é “Um trabalho de introspeção, feito na cabana, no Inverno, agora em viagem para o Mediterrâneo”. E quando fala do tema que dá nome ao álbum: “Quando comecei a cantar os primeiros versos -‘Queixo-me ao meu amor, falta-me inspiração’- foi a partir daí que fui procurá-la para outro sítio, onde há calor”. O artista propõe uma fuga à rotina, transportando-nos para uma varanda no Mediterrâneo, “desprendidos de materialismos e de estatutos sociais”, através de canções que são uma mensagem de mudança. “Acho que o verbo mudar está em todos os temas. A ideia principal é transmitir uma força extra para uma mudança. Para se não tivermos bem, agitarmos a nossa vida. E pode ser a coisa mais simples do mundo.

Op de plaat, in een beperkte oplage in eigen beheer, werkt hij samen met Jorge Moura op gitaar, Tiago Borges op bugel, Carl Minnemann op bas en Luís Ribeiro aan de toetsen, in een productie van Pedro Bessa. Valter Wolf nodigde ons uit voor een reis naar de ‘Mediterrâneo’, wij hebben aanvaard, gingen aan boord, maar wilden niet meer terugkeren...
O disco, numa edição de autor limitada, conta com Jorge Moura na guitarra, Tiago Borges no fliscorne, Carl Minnemann no baixo e Luís Ribeiro no teclado, com produção de Pedro Bessa. Valter Lobo convidou-nos para uma viagem pelo ‘Mediterrâneo’, aceitamos, embarcamos, mas não quisemos regressar...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten