LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

19 mei 2016

VHILS: STREET ART KUNSTENAAR KRIJGT PRIJS PERSONALITEIT VAN HET JAAR
VHILS: ARTISTA URBANO RECEBE PRÉMIO PERSONALIDADE DO ANO

De kunstenaar Vhils ontving de Prijs Martha de la Cal, van de Vereniging van Buitenlandse Pers die hem beschouwt als “de portugees die meest heeft bijgedragen voor de promotie van het land in 2015”.
O artista Vhils vem de receber o Prémio Martha de la Cal, da Associação da Imprensa Estrangeira, que o considerou “o português que mais contribuiu para levar o nome do país ao exterior em 2015”.

Alexandre Farto werd geboren in Lissabon en begon te schilderen in 1998, nauwelijks 11 jaar oud. Hij beschilderde straatmuren en treinen op de zuidelijke oever van de Taag. Vhils trok de aandacht met het ‘uithalen’ van portretten in muren, werk dat nationaal en internationaal werd opgemerkt en hem de wereld rond bracht. Het opmerkelijke in de techniek van Vhils bestaat in het aanmaken van beelden op wanden en muren door het wegnemen van lagen bouwmaterialen, om zodoende een negatief te creëren. Voor deze grote hedendaagse Portugese artiest resulteren creatie en afbraak in een artistiek concept. De begrippen schepping en vernietiging zijn geen tegengestelden, in tegendeel zij vullen elkaar aan. Het is dan ook niet toevallig dat hamers, agressieve zuren tot zelfs explosieven prominent aanwezig zijn op zijn lijst van gereedschappen.
Alexandre Farto nasceu em Lisboa e iniciou-se em pintura em 1998 com apenas onze anos. Pintava muros de ruas e comboios da margem sul do rio Tejo. Vhils captou a atenção a ‘escavar’ muros com retratos, um trabalho que tem sido reconhecido a nível nacional e internacional e que já o levou a vários cantos do mundo. A técnica que notabilizou Vhils consiste em criar imagens, em paredes ou murais, através da remoção de camadas de materiais de construção, criando uma imagem em negativo. Para este grande artista contemporâneo português , criação e destruição resultam num conceito artístico. Os conceitos de criação e destruição não são antagônicos, pelo contrário, são complementares. Não por acaso, martelos, ácidos corrosivos e até explosivos ocupam espaço cativo em sua lista de ferramentas.

In juli 2014 opende Alexandre Farto zijn eerste grote tentoonstelling in een nationiaal instituut, het Elektriciteit Museum in Lissabon. ‘Dissecação/Dissection’ trok meer dan 65 duizend bezoekers in drie maanden. Dat jaar was ook belangrijk in de carrière van de Portugese artiest door de medewerking met de Ierse groep U2, waarvoor hij een video maakte in het kader van het visueel project ‘Films of Innocence’, dat werd uitgebracht in december 2014 als aanvulling op het album ‘Songs of Innocence’.
Em julho de 2014, Alexandre Farto inaugurou a sua primeira grande exposição numa instituição nacional, o Museu da Eletricidade, em Lisboa. ‘Dissecação/Dissection’ atraiu mais de 65 mil visitantes em três meses. Esse ano ficaria também marcado, na carreira do artista português, pela colaboração com a banda irlandesa U2, para quem criou um vídeo incluído no projeto visual ‘Films of Innocence’, que foi editado em dezembro de 2014, e é um complemento do álbum Songs of Innocence.


Vorig jaar belandde het werk van Vhils in de ruimte. In september bevond zich een werk van de kunstenaar aan boord van het internationale ruimtestation ISS. Het was de eerste keer dat een Portugees artiest samenwerkte met ISS, met een kunstwerk dat op de koepel van het station werd geïnstalleerd en de Deense astronaut Andreas Mogensen voorstelt.
No ano passado, o trabalho de Vhils chegou ao espaço. Em setembro, uma obra do artista esteve na Estação Espacial Internacional (EEI, ISS na sigla em inglês). Foi a primeira vez que um artista português colaborou com a EEI, com uma instalação artística que esteve colocada na cúpula da EEI e que retrata o astronauta dinamarquês Andreas Mogensen.

Naast zijn werken en tentoonstellingen wereldwijd, en zelfs daarbuiten, vergat Alexandre Farto ook Portugal niet. In 2015 verwerkte hij o.a. een afbeelding van van Amália Rodrigues op een Portugese straatmozaïek in de Alfama wijk (Lissabon),

Apesar de trabalhar e expor em todo o mundo, e até fora dele, Alexandre Farto não se esquece de Portugal. Em 2015, criou, entre outros, o rosto de Amália Rodrigues, em calçada portuguesa, em Alfama, Lisboa.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten