LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

23 dec. 2015

WINNARES VAN ‘OSCAR’ KLASSIEKE MUZIEK IN BRUGGE
VENCEDORA DE ‘ÓSCAR’ DA MÚSICA CLÁSSICA EM BRUGES
De Portugese pianiste Maria João Pires won in september de Gramophone award voor het beste concert van het jaar. Dit Britse magazine is één van de belangrijkste referenties binnen de klassieke muziekwereld en de prijs wordt dan ook zowat als de ‘oscar’ van de klassiek muziek beschouwd. Ze kreeg de prijs voor de opname van het 3de en 4de pianoconcert van Beethoven, samen met het Zweeds Radio Symfonieorkest, gedirigeerd door Daniel Harding.
Em setembro a pianista portuguesa Maria João Pires ganhou o prémio Gramophone para melhor concerto do ano. Esta revista britânica é uma das principais referências no mundo da música clássica e o prémio é quase considerado o ‘Oscar’ da música clássica. Recebeu o award pela gravação dos Concertos n.° 3 e n.° 4, de Beethoven, com a Sinfónica da Rádio Sueca, dirigida por Daniel Harding.

De Awards van het tijdschrift Gramophone worden sinds 1977 in Londen jaarlijks toegekend in de maand september en bekronen uitsluitend opnamen die sinds de zomer van het voorafgaande jaar zijn uitgekomen. Onderverdeeld in 17 categoriën (12 voor de opnamen en 5 speciale awards) worden ze algemeen beschouwd als de Oscars van de klassieke muziek op wereldvlak. 
Os prémios da revista Gramophone são atribuídos anualmente desde 1977, sempre no mês de setembro, em Londres, e destinam-se a premiar exclusivamente gravações editadas desde o verão do ano anterior. Divididos em 17 categorias (12 de gravações e cinco prémios especiais), são considerados comummente como os óscares da música clássica mundial.

Op 30 januari 2016 speelt ze in het Brugse Concertgebouw en gaat er in duet met Julien Libeer, een jonge Belgische pianist met wie ze regelmatig het podium deelt. Zo stonden ze al samen in het Palaú de la Musica Catalana (Barcelona) en het Auditorio Nacional (Madrid). Over hem zegt Maria João Pires: “De complete muzikant, die op elk muzikaal moment een grondige kennis van het werk, een solide intellect en een onfeilbaar instinct voor het onvatbare verenigt”.

No sábado, 30 de janeiro 2016 vai tocar no Concertgebouw em Bruges, em dueto com Julien Libeer, um jovem pianista belga com quem partilha frequentemente o palco. Já atuaram juntos no Palau de la Música Catalana em Barcelona e no Auditório Nacional de Madrid. Maria João Pires diz sobre ele: “O músico completo, que em cada momento musical reúne um conhecimento profundo da obra, um intelecto sólido e um instinto infalível para o inatingível.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten