LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

25 nov. 2015

OVER DUIZEND BLOEMEN EN STUDENTEN
SOBRE MIL FLORES E ESTUDANTES
Deze steen maakte ik op vraag van een bevriend koppel, voor wie ‘Mille Fleurs’ een speciale betekenis heeft. Ik hoop dat ze er samen nog lang mogen van genieten.
Fiz esta pedra a pedido de um casal amigo, para quem ‘Mille Fleurs’ tem um significado especial. Espero que ambos possam continuar aprecia-la por muito tempo.


Mij deed de tekst dan weer denken aan het gedicht ‘Flores para Coimbra’ van Manuel Alegre. De dichter was reeds in politieke ballingschap in Parijs toen hij het schreef en het gedicht verscheen in de bundel ‘O canto e as armas’ (1969 - heruitgegeven door Europa-América). Het nummer werd op plaat gezet door António Bernardino in de nasleep van de studenten revolte van 17 april 1969 in Coimbra, op muziek van Joaquim Fernandes en met muzikaal arrangement door Francisco Martins.
Para mim, o texto fez-me pensar no poema ‘Flores para Coimbra’ de Manuel Alegre. O poeta já estava exilado por motivos políticos em Paris quando escreveu-o e o poema veio publicado no livro ‘O canto e as armas’ (1969 – reeditado pela Europa-América). O tema foi gravado por António Bernardino, no rescaldo da Crise Académica de 17 de Abril de 1969 em Coimbra, sendo a música de Joaquim Fernandes e o arranjo musical de Francisco Martins.

De studenten eisten democratisering van het onderwijs en in mei werd overgegaan tot boycot van de examens en een bloemenactie (‘Operação Flor’), waarbij als protest bloemen werden uitgedeeld in de straten van Coimbra. De represailles waren brutaal: tuchtprocedures, uitsluiting voor alle universiteiten, gevangenisstraffen tot zelfs gedwongen mobilisatie voor de koloniale oorlog…

Os estudantes exigiam democratização da educação e em maio foi aprovada a abstenção aos exames e a ‘Operação Flor’ em que, como forma de protesto, eram distribuídos flores nas ruas de Coimbra.
A retaliação foi brutal: processos disciplinares, expulsões de
todas as universidades, prisões e até a mobilização compulsiva para a guerra do ultramar...

Het was één van de voortekenen van de Anjerrevolutie, enkele jaren later.
Era um dos indícios da Revolução dos Cravos, alguns anos depois.
Flores para Coimbra - Bloemen voor Coimbra
Que mil flores desabrochem.
   Mogen duizend bloemen bloeien.
Que mil flores (outras nenhumas)
   Mogen duizend bloemen (en geen andere),
onde amores fenecem
   waar liefde verdort
que mil flores floresçam
   mogen duizend bloemen bloeien
onde só dores florescem.
   waar alleen smart bloeit.

Que mil flores desabrochem.
   Mogen duizend bloemen bloeien.
Que mil espadas (outras nenhumas não)
   Mogen duizend zwaarden (en geen andere)
onde mil flores com espadas são cortadas
   waar duizend bloemen met zwaarden worden geknipt
que mil espadas floresçam em cada mão.
   mogen duizend zwaarden bloeien in elke hand.

Que mil espadas floresçam
   Mogen duizend zwaarden bloeien
onde só penas são.
   waar alleen gestraft wordt.
Antes que amores feneçam
   Vooraleer de liefde verdort
que mil flores desabrochem.
   mogen duizend bloemen bloeien.   
E outras nenhumas não.
   En geen andere.   © Manuel Alegre  - eigen vertaling

RTP.PT -  A crise academica de 1969

1 opmerking: