LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

5 nov. 2015

OBIDOS: LITERAIRE STAD
ÓBIDOS: VILA LITERÁRIA
Sedert enige tijd zet Obidos in op Cultureel Toerisme en presenteert zich als Literaire Stad. Deze kleine stad, met nauwelijks meer dan 3000 inwoners, in de buurt van Caldas da Rainha, opende in de laatste twee jaar 11 boekenwinkels. Verschillende andere initiatieven toverden het pitoreske middeleeuwse Obidos om tot een plaats waar het boek centraal staat.  www.visitcentrodeportugal.com.pt/obidos
Desde algum tempo Óbidos está a apostar no Turismo Cultural e apresenta-se como Vila Literária. Esta pequena vila, com pouco mais de 3000 habitantes, perto de Caldas da Rainha, nos últimos dois anos abriu 11 livrarias. Varias outras iniciativas tornaram Óbidos, vila pitoresca medieval, num local onde o livro é a figura principal. www.visitcentrodeportugal.com.pt/pt/obidos

Bovendien is er zopas een literair hotel geopend, met 30 kamers en 45.000 boeken, uniek in het land… en in de wereld (althans volgens Telmo Faria en Marta Garcia, de eigenaars), niet door het opzet, maar door de omvang. The Literary Man, zoals ze hun project hebben genoemd, brengt het beste van twee werelden samen, hotel en literatuur. Gelegen in de rua Dom João de Ornelas in Obidos, was het gebouw vroeger een convent, later een herberg en nu wordt het een literair hotel.
Além disso acaba de abrir um hotel literário, com 30 quartos e 45 mil livros, único no país… e no mundo (pelo menos no entender de Telmo Faria e de Marta Garcia, os proprietários), não pelo conceito, mas pela grandeza. The Literary Man assim denominaram este seu projeto que junta o melhor de dois mundos, a hotelaria e a literatura. Situado na rua Dom João de Ornelas, em Óbidos, este edifício começou por ser um convento, deu lugar a uma estalagem e agora renasceu como hotel literário.

Maar wat betekent dat, een literair hotel? De naam zegt het zelf, het is niets meer en niets minder dan een hotel waar we boeken vinden, zowat overal verspreid, niet alleen als decoratief element maar in de eerste plaats als drager van cultuur. Alle boeken die in het hotel beschikbaar zijn liggen er om gelezen te worden. Het zijn er 45.000, van de oude literaire klassiekers tot recenter werk, onderverdeeld in alle mogelijke stijlen en categoriën, hoewel het merendeel engelstalig.
Mas o que é isto de ser um hotel literário? O nome é autoexplicativo, é nada mais, nada menos que um hotel onde podemos encontrar livros espalhados um pouco por todo o lado, não só como artefacto decorativo, mas, primordialmente, como veículo de cultura. Todos os livros disponíveis no hotel têm como objetivo serem lidos. São 45 mil livros, dos velhos clássicos à literatura mais moderna, divididos por todos os estilos e categorias literárias possíveis, sendo que a grande maioria se encontram em língua inglesa.


(Bron/Fonte:www.conexaolusofona.org)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten