LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

9 jan. 2015

KILINDU: OVER LUNDU EN MODINHA, DE ROOTS VAN FADO
KILINDU: SOBER LUNDU E MODINHA, AS ORIGENS DO FADO
Kilindu is een Portugese wereldmuziekband die een mix van Fado, Latin Jazz, Bossa Nova, Samba en Afrikaanse muziek speelt. Gevestigd in Lissabon voegt de band een variëteit aan Latijnse en Afro-Cubaanse muzikale invloeden toe aan Fado. De composities en arrangementen kunnen worden omschreven als Fado die gespeeld wordt op een manier om er gesyncopeerde Latijnse en Afrikaanse ritmes aan toe te voegen met daarbij de rijkdom van jazz harmonie, gebruik makend van de improvisatie-elementen die Fado en Jazz gemeen hebben.
Os Kilindu são uma banda Portuguesa de Música do Mundo, misturando Fado, Jazz Latino, Bossa Nova, Samba e música Africana. Sediada em Lisboa funde uma grande variedade de influências musicais Latinas e Afro Cubanas ao Fado.​​ As composições e arranjos podem ser descritos como Fados arranjados e tocados de forma a adicionar-lhe ritmos Latinos e Africanos sincopados e trazer-lhe a riqueza da harmonia Jazz, aproveitando os elementos de improvisação que são comuns, ao Fado e ao Jazz.


Om het concept van het project ‘Kilindu’ te begrijpen dienen we de verschillende muzikale stijlen te bekijken die deze band samenvoegt, stijlen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden door een gemeenschappelijke origine. Zowel Portugese Fado, als Kaapverdische Morna of Braziliaanse Samba en Cubaanse Habanera (onder andere) zijn afkomstig van één gemeenschappelijke stijl: de Lundu. Deze muziekvorm verschijnt in de vijftiende eeuw in Portugal. De oude Lundum gaat terug tot de Bantoes in Angola en de Portugese zeelieden, van de Angolezen erfde het ritme, van de Portugezen melodie en harmonie. Deze oude muzikale stijl is verbonden met Kilindu, een godheid verantwoordelijk voor het lot van elke persoon. De Lundu (Lundum) werd verbannen uit Portugal in de vijftiende eeuw en vond zijn weg in andere streken, waar het zich afzonderlijk ontwikkelde en andere invloeden opnam.
Para se compreender o conceito do projeto ‘Kilindu’ terá de se descrever que os estilos musicais que se fundem nesta banda, são estilos que estão ligados intrinsecamente por uma origem comum. Tanto o Fado de Portugal, como a Morna de Cabo Verde, ou Samba do Brasil e a Habanera de Cuba, entre outros estilos, derivam de um estilo comum: O Lundu. Este género aparece no século XV em Portugal. O antigo Lundum era um estilo com as suas origens nos Bantus de Angola e nos marinheiros Portugueses, dos Angolanos herdou o ritmo e dos Portugueses a melodia e harmonia. Este velho estilo musical está ligado a Kilindu que era uma divindade responsável pelo destino de cada pessoa. O Lundu (Lundum) foi banido de Portugal no século XV e encontrou o seu caminho noutros territórios, onde evoluiu separadamente e integrou outras influências.

Deze stijl verspreidde zich in vele regio's van centraal Afrika, in het bijzonder in Angola en Kaapverdië, maar werd pas echt belangrijk toe hij naar Brazilië werd gebracht door Afrikaanse slaven in de achttiende eeuw. Gewoonlijk sensueel gedanst door koppels, begeleid op gitaar heeft Lundum ook bindingen met de Spaanse Fandango en andere Latijnse stijlen zoals Bolero, Zamba en Cueca.
Lundu: 18de eeuw - Século XVIII
In het begin van de negentiende eeuw stond Lundum model voor Habanera, Morna, Choro (of  Chorinho - Brazilië), Maxixe (Braziliaanse tango) en Samba (Samba werd Bossa Nova toen Jobim er jazz-elementen aan toevoegde in de tweede helft van de twintigste eeuw).
Este estilo espalhou-se por inúmeras regiões da África central nomeadamente em Angola e Cabo Verde contudo apenas se tornou proeminente quando chegou ao Brasil levado por escravos africanos no século XVIII.
Habitualmente dançado de forma sensual por casais, acompanhado à guitarra, o Lundum também tem ligações ao Fandango Espanhol e outros estilos latinos tais como o Bolero, o Zamba e a Cueca.
Na viragem do século XIX o Lundum foi fonte para a Habanera, a Morna, Choro (Chorinho), o Maxixe e o Samba (O Samba foi feito Bossa Nova por Jobim que integrou elementos Jazz no Samba na segunda metade do século XX).

Fado is echter vrij jong in vergelijking met zijn origine, de Modinha die de stedelijke variante van Lundum was in Lissabon. Trouwens tot de negentiende eeuw is er geen spoor te vinden van Fado want voordien was dat Modinha en nog eerder Lundum. Het is niet moeilijk zich voor te stellen hoe een feestelijke muzikale stijl als Lundum en haar stedelijke variante Modinha, gespeeld in de havens en straten van de rijke hoofdstad Lissabon in de 15de, 16de en 17de eeuw, overgaat in Fado, de treurige en kabbelende muziek die werd gezongen in de straten van een hoofdstad van een imperium in verval, zwaar toegetakeld door de aardbeving van 1755.

No entanto o Fado é muito novo comparado com a sua origem a Modinha que foi a variação de Lisboa urbana do Lundum, aliás, não existe registo da existência de Fado antes do século XIX, pois antes era Modinha e ainda antes, Lundum. Será fácil imaginar como um estilo musical festivo como o Lundum e a sua variação urbana Modinha, tocada nos portos e ruas de uma rica e imperial Lisboa dos séculos XV, XVI e XVII, pode derivar numa canção chorada e balbuciante como o Fado que era cantado nas ruas de uma capital de império em declínio, retalhada pelo terramoto de 1755.

Muziek wordt gemaakt door en voor het volk. In Lissabon was Lundum voorbestemd voor Fado, in Brazilië voor Samba, in Kaapverdië voor Morna...
Fado wordt internationaal erkend als gevestigde en gerespecteerde muzikale stijl. Fado betekent ‘Lot’, Kilindu heeft dezelfde betekenis. 
A música é feita pelo povo e para o povo. Em Lisboa o Lundum estava destinado a ser Fado, no Brasil estava destinado a ser Samba, em Cabo Verde a ser Morna…
O Fado encontrou honras internacionais como estilo musical consagrado e respeitado. Fado, quer dizer ‘Destino’, o mesmo significado que Kilindu.

Kilindu: “Wat als ... deze ogenschijnlijk verschillende stijlen kunnen worden samengevoegd? Deze overtuiging inspireert ons werk, en al snel ontdekten we dat er een berg werk en uitdagingen op ons afkomt. Wij nodigen u uit om deze reis met ons te volgen!”.
Os Kilindu: “E se… estes aparentemente estilos diferentes pudessem ser fundidos? Esta crença deu mote ao nosso trabalho, e como cedo descobrimos, há uma imensidão de trabalho a ser realizado e uma vida cheia de desafios pela frente. Convidamo-lo a seguir nesta viagem connosco!”. (fonte:www.kllindu.com)

Prof. José Hermano Saraiva
Al een tijdje terug kwam de eerste gelijknamige cd van de band op de markt. Hieruit de single ‘O que o futuro nos traz’, gebaseerd op een quote van wijlen historicus Prof. José Hermano Saraiva die, gevraagd naar wat de toekomst van Portugal zou brengen, in zijn ongeëvenaarde wijsheid antwoordde: “Er zullen altijd maanverlichte nachten zijn, de heuvels van Sintra in bloei en de Taag die naar de zee loopt!
há algum tempo que saiu o primeiro álbum homónimo da banda. Este é o single ‘O que o futuro nos traz’, baseado num excerto de texto do falecido e saudoso historiador Prof. José Hermano Saraiva que quando lhe perguntaram qual seria o futuro de Portugal ao que respondeu na sua inigualável sapiência: “Vão sempre existir as noites de luar, a serra de Sintra em flor e o Tejo a correr para o mar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten