LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

3 mei 2014

KEN JEZELF - ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ
CONHECE-TE A TI MESMO - ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ
Mijn studies grieks-latijns zullen er wel niet vreemd aan zijn, maar ik wilde al lang deze wijsheid op steen zetten. Een klassieke tekst in Oudgriekse letters, maar toch in een moderne interpretatie.
Het Griekse aforisme ‘γνθι σεαυτόν’ (op de steen in hoofdletters, omgezet: gnothi seauton) vertaalt zich als ‘ken jezelf’ en bevond zich als inscriptie in de tempel van Apollo in Delphi. Het is onzeker aan wie het echt toe te schrijven is, maar namen als Pythagoras en Socrates komen in het lijstje voor.
Hou echter ook rekening met wat de Engelse filosoof en wiskundige Bertrand Russell (1872-1970) zei in dit verband: ‘Wie de waarheid omtrent zichzelf onder ogen wil zien, moet wel op enkele teleurstellingen bedacht zijn’.
 
Será que os meus estudos greco-latinos tenham a ver com isso, mas já há muito tempo que queria gravar essa sabedoria em pedra. Um texto clássico em letras gregas antigas mas ainda com interpretação moderna.
O aforismo grego 'γνθι σεαυτόν' (em maiúsculas na pedra, transliterado: gnothi seauton) traduz-se como ‘Conhece-te a ti mesmo’ e era uma inscrição do templo de Apolo em Delfos. É incerto quem realmente foi o autor, mas fala-se de Pitágoras e Sócrates entre outros. 
Mas também tenham em mente o que o filósofo e matemático inglês Bertrand Russell (1872-1970) disse neste contexto: ‘Quem quer enfrentar a verdade sobre si mesmo, deve estar preparado para algumas deceções’.

Dit alles brengt me echter ook, met alle bijhorende nostalgie, bij twee iconen van de Nederlandse televisie, Van Kooten en de Bie en hun onvergetelijke ‘Zoek jezelf, broeder, vind jezelf, wees en blijf altijd jezelf’.

No entanto, tudo isso leva-me, com toda a nostalgia relacionada, a dois ícones da TV holandesa, Van Kooten e De Bie e o inesquecível ‘Vai à procura de ti mesmo, irmão, encontra ti mesmo, seja e fica sempre como és’.

1 opmerking: