LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

15 apr. 2014

HERDENKING PORTUGESE SLACHTOFFERS VAN SLAG BIJ DE LEIE IN 1918
COMEMORAÇÃO DAS VÍTIMAS PORTUGUESAS DA BATALHA DE LA LYS EM 1918
2014 is het jaar van de herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Oorspronkelijk bleef Portugal neutraal, maar in 1916 werd het toch door Engeland ‘verzocht’ om ook militairen naar het front te sturen. Om haar belangen in Afrika te vrijwaren stemde de jonge Portugese republiek in en zo’n 100000 man trokken ten oorlog naar Angola en Mozambique, het grootste gedeelte echter werd in Noord-Frankrijk gestationeerd, nabij Neuve-Chapelle. De troepen waren slecht uitgerust en nauwelijks getraind en werden door de Duitsers overrompeld tijdens de Slag bij de Leie, in april 1918. Er waren duizenden Portugese slachtoffers, doden, gewonden, vermisten en gevangenen die in erbarmelijke omstandigheden werden vastgehouden. Anderen kwamen elders aan het front terecht, ook in België.

In Richebourg (Fr) bevindt zich de belangrijkste begraafplaats voor Portugese soldaten, met 1831 oorlogsgraven. Jaarlijks gaat hier een herdenking door.
Een paar kilometer verder, in La Couture, werd in 1928 het Monument voor de Gesneuvelden van de Grote Oorlog opgericht, ter ere van de Portugese soldaten die in Frankrijk hebben gevochten. Het is een werk van beeldhouwer António Teixeira Lopes, in steen en brons, en werd opgericht door Portugese werknemers. Ook hier worden bloemenkransen neergelegd.
Ik had de kans om deel uit te maken van de afvaardiging van Casa do Benfica in Tourcoing, die ook bloemen neerlegde. Dit zijn enkele foto’s met muziek van Rodrigo Leão.


2014 é o ano da comemoração do centenário da Primeira Guerra Mundial. No início Portugal manteve-se neutro, mas em 1916  a Inglaterra ‘pediu’ para enviar tropas também. Para proteger os seus interesses na África a jovem República Portuguesa concordou e cerca de 100 000 homens foram para a guerra, a Angola e Moçambique, mas a maioria foi estacionado no norte da França, perto de Neuve -Chapelle . As tropas estavam mal equipadas e mal treinadas e foram invadidas pelos alemães durante a Batalha de la Lys, em abril de 1918. Houve milhares de vítimas portuguesas, mortos, feridos, desaparecidos e prisioneiros que eram detidos em condições deploráveis ​​. Outros foram para outras zonas da frente, também na Bélgica.

Em Richebourg (Fr) encontra-se o principal cemitério de soldados portugueses, com 1831 túmulos de guerra. Anualmente realiza-se uma comemoração.              
A poucos quilómetros, em La Couture, foi inaugurado em 1928 o Monumento aos Mortos da Grande Guerra, dedicado aos Soldados Portugueses que combateram em França. É obra do escultor António Teixeira Lopes, construído em pedra e bronze e erigido por operários portugueses. Também aqui houve depósito de coroas de flores.
Tive a oportunidade de acompanhar a delegação da Casa do Benfica em Tourcoing que também depositou flores. Algumas fotografias com música de Rodrigo Leão.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten