LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

24 feb. 2012

DOM LUIS-BRUG IN PORTO, EEN STUKJE BELGIË IN PORTUGAL
PONTE DOM LUIS NO PORTO, UM PEDAÇO DA BÉLGICA EM PORTUGAL
 
Als we het over Porto hebben dan associëren we meteen deze stad met de wijn, de Douro en de bruggen die de stad verbinden met Vila Nova de Gaia, op de oever aan de overkant. De oudste brug in de stad die nog in gebruik blijft is de Ponte Luiz I, beter bekend door de inwoners van Porto als de “Ponte Dom Luís“. Het is ook de mooiste en meest indrukwekkende in de stad. 
In 1880 was er dringend nood aan een bijkomende brug, vanwege het drukke verkeer en de sterke economische groei van de streek. Er werd een wedstrijd uitgeschreven en die werd gewonnen door het Belgisch bedrijf “Société de Constructions de Willebroeck“. Het project van Gustave Eiffel, die in 1877 reeds de Dona Maria Pia-brug had uitgevoerd, moest hier het onderspit delven.
De ingenieur die de brug ontwierp (en trouwens ook de Dona Maria Pia-brug) was François Gustave Théophile Seyrig, die voordien (in 1869) met Gustave Eiffel reeds de “Eiffel Constructions Métalliques” had opgericht. Het feit dat hij in een tweederangsrol werd geduwd van bij het begin van de associatie, was er zeker de oorzaak van dat hij er reeds in 1879 opstapte. Kort daarna werd hij in België voorgesteld als directeur bij de “Société de Constructions de Willebroeck”.
De brug is een meesterwerk van 3045 ton, een metalen boog die de Douro overspant zonder pilaren halfweg, uniek voor die tijd. De brug bestaat uit twee dekken, het ene 44 meter boven het andere.  Het bovenste dek, ondersteund door de boog, is 395 meter lang en wordt op heden gebruikt door de Metro do Porto. Het onderste verdiep, dat aan de brug hangt, meet slechts 174 meter en verbindt de benedenstad met Vila Nova de Gaia. Beide verdiepen zijn toegankelijk voor voetgangers.
Tot slot dit interessant aspect : gedurende jaren werd op de brug tol geheven. Deze werd opgeschort in 1920 toen de relatief hoge kosten van het meesterwerk als afbetaald werden beschouwd. Tempora mutantur... (andere tijden, andere zeden) ???

Falando do Porto, associamos logo a cidade com o vinho,  o Douro e as pontes que ligam a cidade a Vila Nova de Gaia, na outra margem do rio. A ponta mais antiga da cidade que permanece em actividade é a Ponte Luiz I, melhor conhecida  pelos portuenses como  “Ponte Dom Luís“. É também a mais bela e a mais impressionante da cidade. 
Em 1880 o tráfego na cidade estava tão complicado que era preciso, em urgência, uma ponte suplementar para acompanhar o grande desenvolvimento económico da região. Um concurso foi aberto e  ganhou uma empresa belga “Société de Constructions de Willebroeck“.  O projecto apresentado por  Gustave Eiffel, que já tinha construído a ponte de Dona Maria Pia em 1877, não foi escolhido.
O engenheiro que desenhou a ponte (aliás também a ponte de Dona Maria Pena) era François Gustave Théophile Seyrig, que anteriormente (em  1869) já tinha fundado com Gustave Eiffel a empresa “Eiffel Constructions Métalliques”.  O facto de ocupar uma posição de segundo plano desde o início da associação, estava certamente na origem do seu rompimento com Eiffel em 1879. Pouco depois Seyrig foi apresentado na Bélgica como diretor na “Société de Constructions de Willebroeck”.
A ponte é uma obra-prima de 3045 toneladas, em arco metálico, que passa por cima do Douro, sem pilares no meio, única na altura. A ponte tem dois tabuleiros, um 44 metros acima do outro. O andar superior, suportado pelo arco,  tem 395 metros de cumprimento e hoje é utilizado pelo Metro do Porto. No andar inferior, suspenso, a ponte só faz 174 metros de cumprimento ligando a cidade baixa a Vila Nova de Gaia. Ambos os tabuleiros são acessíveis aos peões.
Para terminar um aspecto bastante interessante : durante anos a ponte esteve sujeita a portagens. Esta foi suspensa em 1920, quando as despesas relativamente grandes desta obra de arte foram consideradas pagas. Tempora mutantur... (mudam-se os tempos, mudam-se os hábitos) ???

1 opmerking:

  1. Ik ken een portugees die een boek over deze brug, haar ontwerper en de Belgische firma die ze bouwde, wil schrijven.

    Patrick Deabere

    BeantwoordenVerwijderen