LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

20 jul. 2011

PORTUGAL EN 21 JULI ? 
PORTUGAL É O DIA 21 DE JULHO ?
Wat heeft Portugal te maken met de nationale feestdag in België ?
In 2007 schreef  ik voor de vereniging Vlaanderen-Lusitânia een brochure ‘Portugal in Brugge’, waarin ik op zoek ging naar sporen van en links met Portugal in Brugge.  Dit is een stukje uit de brochure.
 


O que Portugal tem a ver com o Dia Nacional da Bélgica ?
Em 2007 escrevi para a associação Vlaanderen-Lusitânia uma brochura ‘Portugal em Bruges’, na qual fui à procura de vestígios concretos e coisas relacionadas à presença portuguesa em Bruges. Esta é uma parte da brochura.

Zoals de  Vlaamse ridders indertijd bij de stichting van de Portugese dynastie betrokken waren, vinden we ook Portugezen bij de stichting van de Belgische staat in 1830.
In het begin van de 19de eeuw woonde Constantin Rodenbach aan het Biskajerplein in Brugge (nr 6).  In 1829 vonden een 130-tal Portugezen politiek asiel in Brugge, na een mislukte opstand tegen het regime van hun koning Don Miguel. Het waren in hoofdzaak  officieren, magistraten en ambtenaren. Toen in 1830 in Brussel de rellen uitbraken tegen het Hollands bewind, kwam ook in Brugge een verzetsbeweging op gang. Dit verzet werd onderduims geleid door Constantin Rodenbach, die als wetgeneesheer verantwoordelijk was voor het medisch toezicht op de Brugse burgerwacht. Hij slaagde erin deze wacht een revolutionaire inslag te bezorgen, die nog werd versterkt door een mislukte oogst met stijgende voedselprijzen en toenemende werkloosheid . Dr Rodenbach kon het stadsbestuur ervan overtuigen de burgerwacht te versterken en zo werden een 60-tal Portugezen in dienst genomen om samen patrouilles te doen. Toen de rust in Portugal terugkeerde, gingen ook de asielzoekers terug en werd Rodenbach door hen bedankt voor bewezen diensten met de ‘Orde van Onze-Lieve-Vrouw van Villa Viçosa’ . Na de Belgische onafhankelijkheid werd Rodenbach lid van het Nationaal Congres en volksvertegenwoordiger. Graag voeg ik er nog aan toe dat hij in Roeselare werd geboren en oom was van de bekende dichter Albrecht Rodenbach.
  
Tal como os cavaleiros flamengos foram implicados na fundação da Dinastia Portuguesa, houve um envolvimento português na fundação do Estado Belga em 1830.
No início do século XIX Constantin Rodenbach morava na Biskajerplein em Bruges (no n° 6). Em 1829, uns 130 Portugueses obtiveram asilo político em Bruges, após uma revolta falhada contra o regime do rei Dom Miguel. Foram principalmente oficiais, magistrados e funcionários. Pouco depois, em 1830, começaram em Bruxelas os tumultos contra o governo Holandês, e em Bruges também nasceu um movimento de resistência. Esta resistência clandestina era conduzida pelo Constantin Rodenbach que era, como médico-legal, responsável pelo controle médico da guarda civil municipal. Ele conseguiu torná-la numa orientação revolucionária, o que foi reforçado por uma colheita falhada, com preços de alimento ascendentes e um desemprego crescente. O Dr. Rodenbach persuadiu a Câmara Municipal a reforçar a guarda e assim uns 60 Portugueses foram contratados para fazer patrulhas. Quando a calma em Portugal voltou, os requerentes de asilo também voltaram para o seu país e a Rodenbach  foi atribuída a "Ordem da Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa" pelos serviços provados. Após a independência belga, Rodenbach tornou-se membro do congresso nacional e deputado. Queria também acrescentar que nasceu em Roeselare e era tio do poeta conhecido, Albrecht Rodenbach.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten