LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

28 jan. 2016

MON OEIL (M’n oog)
MON OEIL (O meu olho)
Ondanks de kou van vorige week (ook in mijn atelier…) heb ik toch deze steen kunnen afwerken. 
Apesar do frio na semana passada (mesmo no meu atelier...) consegui acabar esta pedra. 

En zeg nu alsjeblief niet “Mon Oeil”! Het zou betekenen dat u eigenlijk wil zeggen ‘Laat me niet lachen’ of ‘Maak dat de kat wijs’.
E agora, por favor não me diga “Mon Oeil”! Isso significaria que você realmente quer dizer ‘Vai contar essa a outro’ ou ‘A mim não me faz o ninho atrás da orelha’.

De uitdrukking ‘Mon oeil’ betekent dus dat men de gesprekspartner niet gelooft en zou dateren uit de late negentiende eeuw. Het zou gaan om een afgekorte vorm van ‘Il n'y en a pas plus que dans mon oeil(Er is niets meer dan wat in mijn oog is) en werd gebruikt om aan te duiden dat het oog niets waarneemt, dus dat wat de persoon zegt moet fout zijn.
A frase ‘Mon oeil’ significa que uma pessoa não acredita no interlocutor e provavelmente data do final do século XIX. Seria uma forma abreviada de ‘Il n'y en a pas plus que dans mon oeil’ (Não há nada mais do que há no meu olho) e foi usado para indicar que o olho não observa nada, de modo que o que a pessoa está a dizer deve ser errado.

Bij het gebruik van ‘Mon oeil’ wordt ook vaak ter verduidelijking de vinger naar het oog gebracht.

Quando se utiliza ‘Mon oeil’ muitas vezes também -para acentuar- traz-se o dedo ao olho.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten