LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt. Het letterkappen is echter al een tijdje beperkt door een hardnekkige tendinitis...

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. No entant, há algum tempo a esculptura de letras tem sido limitada por uma tendinite teimosa.... (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

11 okt. 2015

'MUNDO' VAN MARIZA: EEN PLAAT OM TE REIZEN
'MUNDO' DE MARIZA: UM DISCO PARA VIAJAR
'Mundo' is het eerste nieuwe album van Mariza in vijf jaar. De titel van deze productie van Javier Limón, winnaar van meerdere Grammy Awards, kwam er niet toevallig: het gaat eerder om wereldmuziek dan om fado. Of noemen we het gewoon fado van de nieuwe generatie?
Op Antena 1 (RTP radio) wordt het als volgt beschreven.
'Mundo' é o primeiro disco novo de Mariza em cinco anos. O título desta produção de Javier Limón, vencedor de vários Grammy Awards, não foi escolhido por acaso: trata-se mais de world-music do que do fado. Ou seja: chamamo-lo simplesmente fado da nova geração?
Na Antena 1 (RTP rádio) diz-se o seguinte.

Wat blijft er bij als je de wereld rond bent geweest?
14 jaar geleden, toen een jonge zangeres haar eerste album op de markt bracht, geloofden weinigen dat de reis zo lang zou duren en zo ver zou leiden. En zelfs het succes van dit debuut, 'Fado em Mim' (2001), kon niet voorzien wat zou volgen.'
Nog vier albums (Fado Curvo, Transparente, Terra en Fado Tradicional), drie live-opnames (Live in London, Concert in Lissabon en Terra in Concert), een mooie verzamelaar van het succes (Best Of), vele tournees en concerten in de meest prestigieuze concertzalen wereldwijd, nationale en internationale awards en onderscheidingen... De reis overtrof de stoutste verwachtingen – en eens terug thuis is zij niet langer dezelfde persoon die ze bij het vertrek was.
«O que resta depois de se ter dado a volta ao mundo?
Há 14 anos, quando uma jovem cantora lançou o seu primeiro disco, poucos acreditariam que a viagem então começada teria sido tão longa e teria ido tão longe. E mesmo o sucesso obtido por essa estreia, Fado em Mim (2001), não faria forçosamente prever o que se seguiu.
Quatro outros álbuns (Fado Curvo, Transparente, Terra e Fado Tradicional), três registos ao vivo (Live in London, Concerto em Lisboa e Terra em Concerto), uma triunfal colecção de êxitos (Best Of), inúmeras digressões e concertos nas salas mais prestigiadas por todo o mundo, prémios e honrarias nacionais e internacionais... A viagem ultrapassou todas as expectativas – e ao regressar a casa, já não se é a mesma pessoa que se era aquando da partida.

Maar is dit wel zo? Is zij niet langer dezelfde persoon?
Dit is het antwoord van Mariza: een nieuw album openen met een stevige bevestiging van wie je bent, van waar het begon -'Rio de Mágoa', een meer klassieke fado bestaat er niet- en van daaruit een reis aanvatten die de wereld weerspiegelt die ze ondertussen heeft leren kennen.
'Mundo' is de naam van deze nieuwe plaat, ondertussen haar zesde studio-opname, het eerste volledig nieuwe album in vijf jaar. Ze heeft ook zeer toepasselijk de titel 'Mundo' meegekregen. Het is een plaat die de hele wereld omvat, een hele wereld die Mariza in zich had, maar ook de wereld die zich voor haar opende bij elk nieuw vertrek en elke nieuwe terugkeer.
Mas isso será mesmo verdade? Já não se é a mesma pessoa?
Esta é a resposta de Mariza: abrir um novo álbum com uma afirmação inteira de quem se é, de onde se partiu -'Rio de Mágoa', fado mais clássico não há– e a partir daí, encetar uma viagem que espelha o mundo que se conheceu desde então.
'Mundo' é o nome desse novo álbum, o sexto disco de estúdio de Mariza, o seu primeiro álbum inteiramente novo em cinco anos. É apropriado que se chame “Mundo”. É um disco que traz lá dentro o mundo inteiro – o mundo inteiro que Mariza já tinha dentro de si, mas também o mundo que se lhe abriu com cada nova partida e cada nova chegada.

'Mundo' vergeet de fado niet waarmee het allemaal begon. Mariza is en zal altijd een fadista zijn. Maar de fado, om een beroemde uitspraak te parafraseren, is er wanneer een man het wil. In dit geval is fado zoals Mariza wil dat hij is, omdat hij er altijd is.
In haar stem, in haar ziel, in haar passie, of ze nu Javier Limón zingt of Jorge Fernando, Paulo de Carvalho of Carlos Gardel, Amalia of Marceneiro, Pedro da Silva Martins (van Deolinda) of Rui Veloso, Mariza is fado. Niet de fado van gisteren, maar die van vandaag, gericht op de wereld, gericht op de zee. Of was fado niet het lied van zeelui die zeilden op de wind? Een andere fado, meer avontuurlijk, op zoek naar een nieuwe identiteit, een nieuw begin. Een fado die gegroeid is, met respect voor de roots, die richting wereld trok, met een stem die altijd al verder en hoger wou.
'Mundo' não esquece o Fado onde tudo começou. Mariza é fadista, e isso nunca a abandonará. Mas o Fado, parafraseando uma frase célebre, é quando um homem quiser. No caso, Fado é o que Mariza quiser que ele seja, porque está lá sempre.
Na sua voz, na sua alma, na sua paixão, quer ela cante Javier Limón ou Jorge Fernando, Paulo de Carvalho ou Carlos Gardel, Amália ou Marceneiro, Pedro da Silva Martins (dos Deolinda) ou Rui Veloso, Mariza é o Fado. Não o Fado de ontem, mas o Fado de hoje, aberto ao mundo, aberto ao mar. Ou não fosse ele uma canção de marinheiros, navegando ao sabor do vento. Um outro Fado, mais aventureiro, expandindo-se em direcção a uma nova identidade, a um novo começo. Um Fado que, sem nunca perder a raiz, cresceu, partiu em direcção ao mundo, com uma voz que sempre quis ir mais longe, mais alto.

'Mundo' is een plaat van reizen, op reis. Die trekt van het Kaapverdië van 'Padoce de Céu Azul' naar de flamenco van 'Adeus', een gedicht van Cabral de Nascimento op muziek van gitarist Pedro Jóia, langs de herwerkte tango 'Caprichosa', een creatie uit 1930 van Carlos Gardel. Javier Limón als producer (was hij ook al op 'Terra') en zijn aandacht voor de kleinste vibraties van emotie maken het makkelijk om via de stem van Mariza te geloven dat de wereld klein is en dat er geen afstand meer is, noch in ruimte noch in tijd.
Mariza is Mariza, uniek, onmisbaar, onvervangbaar. De 'Mundo' die ze bezingt is de onze, jawel, fado en alle muziek er om heen. Maar het is vooral de wereld van Mariza, een wereld die is gegroeid in vijf jaar zonder opnames, een wereld die nieuwe landschappen, nieuwe plaatsen, nieuwe muziek onthult. Zoals zij hem ziet. Zoals zij hem bezingt. Zoals alleen deze 'Mundo' hem kan brengen.
Kom hem ontdekken, samen met Mariza.
'Mundo' é um disco de viagens, em viagem. Que vai do Cabo Verde de 'Padoce de Céu Azul' ao flamenco de “Adeus”, poema de Cabral de Nascimento musicado pelo guitarrista Pedro Jóia, passando pelo tango revisitado de 'Caprichosa', criado por Carlos Gardel em 1930. Na voz de Mariza, com a produção de Javier Limón (regressado depois de 'Terra') atenta às mais ínfimas vibrações de emoção, é fácil acreditar que o mundo é pequeno, e que já não há distância, nem de espaço nem de tempo.
Mariza é Mariza – única, incontornável, insubstituível. O 'Mundo' que ela canta é o nosso, sim, do Fado e de todas as músicas que o rodeiam. Mas, sobretudo, é o mundo de Mariza – um mundo que cresceu ao longo de cinco anos sem gravar, um mundo que revela novas paisagens, novos lugares, novas músicas. Como ela o vê. Como ela o canta. Como só este 'Mundo' o poderia mostrar.
Venha conhecê-lo com Mariza.»

Bron/Fonte: www.rtp.pt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten