LETTERS IN STEEN EN PORTUGAL

WELKOM - SEJA BEM-VINDO

Van Jeroen Boudens leerde ik letters in steen verwerken. Muziek bracht mij naar Portugal waar ik verliefd werd op het land, zijn inwoners en fado. Van deze passies heb ik een cocktail gemaakt, met behoorlijk wat muziek toegevoegd. Welkom op deze blog waar je hopelijk ook jouw ding vindt.

Jeroen Boudens ensinou-me a escultura das letras em pedra. A música trouxe me a Portugal onde apaixonei-me pelo paÍs, pelos habitantes e pelo fado. Destas paixões fiz um cocktail, colocando bastante música. Seja bem-vindo neste blog e espero que vá gostar. (Sou belga, então peço desculpa por erros de tradução)

20 aug. 2015

MARIA JOÃO PIRES EN KOOR GULBENKIAN GENOMINEERD VOOR OSCARS KLASSIEKE MUZIEK
MARIA JOÃO PIRES E CORO GULBENKIAN NOMEADOS PARA ÓSCARES DA CLÁSSICA
De Portugese pianiste Maria João Pires is in september kandidaat voor een Gramophone Award in de categorie Concerten en dit voor de opname van het 3de en 4de pianoconcert van Beethoven, samen met het Zweeds Radio Symfonieorkest, gedirigeerd door Daniel Harding.
A pianista portuguesa Maria João Pires é candidata a receber em setembro um Prémio Gramophone na categoria Concerto pela gravação dos Concertos n.° 3 e n.° 4, de Beethoven, com a Sinfónica da Rádio Sueca, dirigida por Daniel Harding. 

In de categorie Opera is het Koor Gulbenkian ook kandidaat voor een Gramophone Award, want het zat in de produktie van de opera Elektra van Richard Strauss op het Festival van Lyrische Kunst in Aix-en Provence in 2013, waarvan de DVD opname (op het label Bel Air Classiques) op de lijst van de 6 mogelijke winnaars staat.
Noutra categoria, a de Ópera, o Coro Gulbenkian é também candidato à obtenção de um Prémio Gramophone, pois integrou a produção da ópera Elektra, de Richard Strauss, no Festival de Arte Lírica de Aix-en-Provence de 2013, cuja edição em DVD (saída na Bel Air Classiques) se perfila na lista dos seis possíveis vencedores.

De Awards van het tijdschrift Gramophone worden sinds 1977 in Londen jaarlijks toegekend in de maand september en bekronen uitsluitend opnamen die sinds de zomer van het voorafgaande jaar zijn uitgekomen. Onderverdeeld in 17 categoriën (12 voor de opnamen en 5 speciale awards) worden ze algemeen beschouwd als de Oscars van de klassieke muziek. Onder de 12 winnaars wordt nadien ook de Opname van het Jaar gekozen. Dit jaar vindt de prijsuitreiking plaats op 17 september.
Os prémios da revista Gramophone são atribuídos anualmente desde 1977, sempre no mês de setembro, em Londres, e destinam-se a premiar exclusivamente gravações editadas desde o verão do ano anterior. Divididos em 17 categorias (12 de gravações e cinco prémios especiais), são considerados comummente como os óscares da música clássica mundial. Dentre os 12 vencedores, é depois votada a Gravação do Ano. Este ano a entrega vai ocorrer a 17 de setembro.

15 aug. 2015

BELGISCHE PROF BRENGT VISCONSERVENINDUSTIE WEER TOT LEVEN IN PORTIMÃO
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO BELGA FAZ RENASCER INDÚSTRIA CONSERVEIRA DE PEIXE EM PORTIMÃO


Conserven in bokaal. Saboreal vervangt blik door  glas.
Conservas em frasco. A Saboreal trocou as latas pelo vidro.
Drie jongeren, twee Portugezen en een Belg, de oudste 34 jaar, hebben een alternatief artisanaal conservenbedrijf opgestart. Het enige in de streek van Portimão, een stad waar ooit ​​meer dan 20 conservenfabrieken stonden.
Ingeblikte stekelbaars met wortelen en koriander of makreel met olijven en geroosterde amandelen. Alles in glas. Het zijn specialiteiten die twee Portugezen en een Belg creëren in een klein ambachtelijk conservenbedrijf in Ferragudo, in de Algarve.
Três jovens, dois portugueses e um belga, o mais velho com 34 anos, criaram uma empresa conserveira artesanal diferente. A única na zona de Portimão, uma cidade onde, em tempos, já existiram mais de 20 conserveiras.
Conservas de carapaus com cenouras e coentros, ou cavalas com azeitonas e amêndoas torradas. Tudo em boiões de vidro. São produtos diferentes que dois portugueses e um belga estão a criar numa pequena empresa conserveira artesanal, em Ferragudo, no Algarve.

Het was een idee van Vincent Jonckheere, hoogleraar economie in België, na een bezoek aan het Museum van Portimão. Een museum dat een overzicht geeft van de conservenindustrie in een streek waar vroeger meer dan 20 fabrieken bestonden. “Ik kwam er buiten met de gedachte hoe ongelooflijk het is dat hier geen enkele visconservenfabriek meer bestaat”, herinnert zich de Belg. Op die dag nam hij een besluit en, in samenwerking met twee Portugezen, creëerde hij Saboreal, een bedrijf in Ferragudo.


A ideia partiu de Vicent Jonckheere, professor universitário de economia na Bélgica, depois de visitar o Museu de Portimão. Um museu que expõe um grande espólio da indústria conserveira numa terra onde, no passado, existiram mais de 20 fábricas. “Eu saí dali a pensar como era incrível não haver uma fábrica de conservas de peixe nesta região”, lembra o belga. A partir desse dia decidiu avançar e, em parceria com dois portugueses, criou a empresa Saboreal, em Ferragudo.

Een van de partners, de reder André Teixeira, brengt als meerwaarde de kennis van de streekproducten. “We kunnen de vis van mijn boten gebruiken in de conserven en bovendien ken ik de lokale vissers, een garantie voor de verse vis.” benadrukt de jonge 28 jarige reder.
Um dos sócios, André Teixeira, armador de pesca, tem a mais valia de conhecer os produtos da terra. “Podemos utilizar o peixe dos meus barcos nas conservas e além disso eu conheço os pescadores locais, o que me garante peixe fresco.”, salienta o jovem armador de 28 anos.

In aanvulling op de filets van sardientjes, makreel en stekelbaars in olijfolie, verkocht in glazen bokalen, zijn er ook gastronomische tapas, waaronder makreel met geroosterde amandelen. De producten zijn al te koop in een aantal lokale restaurants en delicatessenzaken. “We willen lokaal beginnen, overgaan naar de binnenlandse markt en daarna beginnen exporteren.” droomt André. De productie is nog klein, ongeveer 60 kilo per dag, maar Saboreal wil dit binnenkort al verdubbelen.           
Além dos filetes de sardinha, cavala e carapau em azeite, vendidos em frascos de vidro, há também as tapas gourmet, onde se incluem as cavalas com amêndoas torradas,. Produtos que já estão à venda nalguns restaurantes e lojas gourmet locais. “Queremos começar por aqui, passar para as lojas nacionais e depois começar a exportar.”, sonha André. A produção é ainda pequena, cerca de 60 quilos diários, mas a Saboreal quer duplicá-la brevemente.
                                                       Bron/Fonte: TSF Rádio   (Eigen vertaling)


      www.facebook.com/ConserveiraSaboreal

24 jun. 2015

THÉ LAU OVERLEDEN
FALECEU THÉ LAU
Het lag eraan te komen en toch blijft het een mokerslag. Thé Lau heeft zijn finale strijd verloren en dit doet pijn.
Esperava-se mas mesmo assim é um golpe duro. Faleceu Thé Lau e isso dói.

Zo’n vijf jaar terug was hij op tournée met Maria de Fátima en belandde ook in Brugge met de voorstelling ‘Tussen Amstel, Schelde en Taag’, een zoektocht naar de gemeenschappelijke muzikale roots van beide artiesten.
Há uns cinco anos atrás, ele estava em turnê com Maria de Fátima e chegou tambem em Bruges com o show ‘Entre Amstel, Escalda e Tejo’, em busca das raízes musicais comuns de ambos os artistas.

Ze brachten er ook deze uitvoering van ‘La chanson des vieux amants’ van Jacques Brel en het bezorgt mij nog altijd kippevel. Thé Lau zingt de Nederlandse interpretatie van Herman Van Veen, terwijl Maria de Fátima de Portugese versie van Rosa Lobato Faria brengt (de twee versies-vertalingen verschillen behoorlijk van elkaar).
Apresentaram tambem esta versão de ‘La chanson des vieux Amants’ de Jacques Brel ainda me dá arrepios. Thé Lau canta a interpretação neerlandesa de Herman Van Veen, enquanto Maria de Fátima interpreta a versão portuguesa de Rosa Lobato Faria (as duas versões-tracuções são bastante diferentes).
Liefde van Later
Als liefde zoveel jaar kan duren,
dan moet 't echt wel liefde zijn.
Ondanks de vele kille uren,
de domme fouten en de pijn.
Heel deze kamer om ons heen,
waar ons bed steeds heeft gestaan,
draagt sporen van een fel verleden,
die wilde hartstocht lijkt nu heen,
die zoete razernij vergaan,
de wapens waar we toen mee streden.

Ik hou van jou,
met heel m'n hart en ziel hou ik van jou,
langs zon en maan tot aan het ochtendblauw
ik hou nog steeds van jou.

Jij kent nu al m'n slimme streken,
ik ken allang jouw heksenspel.
Ik hoef niet meer om jou te smeken,
jij kent m'n zwakke plaatsen wel.
Soms liet ik jou te lang alleen,
misschien was wat je deed verkeerd,
maar ik had ook wel eens vriendinnen.
We waren jong en niet van steen,
zo hebben we dan toch geleerd,
je kunt altijd opnieuw beginnen.

Ik hou van jou,
met heel m'n hart en ziel hou ik van jou,
langs zon en maan tot aan het ochtendblauw
ik hou nog steeds van jou.

We hebben zoveel jaar gestreden,
tegen elkaar en met elkaar.
Maar rustig leven en tevreden,
is voor de liefde een gevaar.
Jij huilt allang niet meer zo snel,
ik laat me niet zo vlug meer gaan,
we houden onze woorden binnen.
Maar al beheersen we 't spel,
een ding blijft toch altijd bestaan,
de zoete oorlog van 't minnen.

Ik hou van jou,
met heel m'n hart en ziel hou ik van jou,
langs zon en maan tot aan het ochtendblauw
ik hou nog steeds van jou.
Voorgoed van jou...        (© Herman Van Veen)

Os Velhos Amantes
Amor que grita, amor que cala
Amor que ri, amor que chora
Mil vezes eu peguei na mala
Mil vezes tu te foste embora
E tanto barco a ir ao fundo
Tornava o mar da nossa casa
Em oceano de loucura
Quando oscilava o nosso mundo
E eu perdia o golpe de asa
E tu o gosto da aventura

Ai meu amor, amargo doce
E deslumbrante amor
Amor à chuva, amor em sol maior
Amor demais amor eterno

Conheço bem os teus desejos
E tu as minhas fantasias
Morreste em mim todos os beijos
Nasci em ti todos os dias
Se muita vez fomos traição
E muita vez mudou o vento
E muito gesto foi insulto
Em tanta dor de mão-em-mão
nós aprendemos o talento
De envelhecer sem ser adultos

Ai meu amor, amargo doce
e deslumbrante amor
Amor à chuva, amor em sol maior
Amor demais amor eterno

E quanto mais o tempo passa
E quanto mais a vida flui
E quanto mais se perde a graça
Do que tu foste e da que eu fui
Mais a ternura nos aperta
Mais a palavra fica certa
Mais o amor toma lugar
Envelhecemos mais depressa
Mas nos teus olhos a promessa
Vai-se cumprindo devagar

Ai meu amor, amargo doce
E deslumbrante amor
Amor à chuva, amor em sol maior
Amor demais amor eterno  
                       (© Rosa Lobato Faria)

22 jun. 2015

NIETS IS WAT HET LIJKT
NADA É O QUE PARECE

Een gedachte die al eeuwen lang filosofen wereldwijd heeft geïntrigeerd. Dus ook ik voelde de drang om het in steen te zetten.  Illusie is een belangrijk element in het boeddhisme en sinds Plato en zijn Allegorie van de Grot weten ook de Grieken dat niets is wat het lijkt. Het is niet mijn bedoeling hier een filosofisch exposé te geven, maar tussen de lijnen lezen kan al een stuk helpen.
Um pensamento que durante séculos tem intrigado filósofos em todo o mundo. Então também eu senti o desejo de colocá-lo em pedra. A ilusão é um elemento importante no budismo e desde Platão e a sua Alegoria da Caverna, os gregos também sabem que nada é o que parece. Não é minha intenção dar aqui uma exposição filosófica, mas a leitura entre as linhas já pode ajudar muito.

Aangepaste muziek: Nothing Is What It Seems van Johan Denning. Over deze Deense singer songwriter weet ik verder niet veel, maar dit nummer komt uit zijn CD Going Back Home. Een toepasselijke song die mij wel bevalt.           

Música adaptada: Nothing Is What It Seems de Johan Denning. Não muito sobre este cantautor dinamarquês, mas o tema faz parte do seu álbum Going Back Home. Uma canção apropriada que gosto bastante.


NOTHING IS WHAT IT SEEMS 

I was walking 
Down by the arcade 
Watching the sky go from dark to darker 
And in the spot of a street light 
I saw my former friend 
He’d gone weird that old mr. Parker 

He said: My head is growing wide 
But my face is growing dim 
I’m a new age man 
But I’m disgusted by everything within 

The moon was shivering 
By the look of his pale-dead face 
And me, I thought I was just lucky to be alive 
So with one foot in the gutter 
And the other one on the curb 
He said: I’m not the man you should disturb 

So I moved on 
Like a bird with hasty wings 
And who’s freer than bird flying high above in the dark 
Who’s more silent than the poet in the park 

In my escape 
I met the loneliest of men 
And I asked him where to hide 
He reminded me 
Surprisingly 
To much about me and my stupid pride 

Hide yourself he said 
Don’t you think you’d better wake up 
No one ever listens to one who dreams 
In real life nothing is what it seems                
© Johan Denning

20 jun. 2015

STEF BOS & FERNANDO LAMEIRINHAS – LIED VAN NOACH - DE ARK
STEF BOS & FERNANDO LAMEIRINHAS – CANÇÃO DE NOÉ - A ARCA  
In 2009 werd de Nederlandse zanger Stef Bos door de NCRV (vanwege het 85-jarig bestaan van deze Nederlandse omroep) gevraagd liedjes te schrijven over een aantal personages uit de bijbel. Hij haalde los van het geloof, kerk en dogma’s twaalf figuren uit de context van het boek, waardoor het mensen werden van deze tijd. Dit alles resulteerde in de CD ‘In Een Ander Licht’, met muzikale medewerking van het Metropole Orkest (o.l.v. Jules Buckley), Frank Boeijen, Fernando Lameirinhas en Jackobond.
Em 2009 o cantor holandês Stef Bos foi convidado pelo NCRV (no contexto do 85º aniversário da emissora holandesa) a compor canções sobre alguns personagens da Bíblia. Para além da fé, a igreja e as dogmas ele tirou doze figuras do contexto do livro, transformando as em pessoas contemporâneas. Tudo isso resultou no CD ‘In Een Ander Licht’ (‘Uma Outra Luz’), com a assistência musical da Orquestra Metropole (conduzida por Jules Buckley), Frank Boeijen, Fernando Lameirinhas e Jackobond.

Met Fernando Lameirinhas belicht hij de figuur van Noach en zijn ark.
Com Fernando Lameirinhas ele trata da figura de Noé e sua arca.

   
Lied van Noach – De Ark
Het was nacht en ik stond onder de sterren
En een stem van binnenuit vertelde mij
Het wordt tijd om je grenzen te verleggen
Weg van deze wereld, deze tijd

En bouw een huis zoals een schip
En vaar naar waar de stroom jou ook brengt
Vraag niet waarom maar geloof
Dat aan het einde alles weer opnieuw begint

Dezelfde nacht zag ik een vloedgolf in mijn dromen
Die langzaam heel de aarde overstroomde
En ik zag een engel die vertelde met zijn ogen
Dat het tijd wordt om op water te gaan wonen

Dus ik bouw een huis zoals en schip
En wie mij lief is neem ik met mij mee
Ik begin van voor af aan
In een land dat zal ontstijgen aan de zee

Ik zag de wereld om me heen, ik zag de leegte
Ik zag mensen die alleen nog overleefden
En ik zag de aarde met haar woestijnen
En haar zeeën
Moegestreden omdat ze alles had gegeven

Ik bouw een huis zoals en schip
En wie mij lief is neem ik met mij mee
En ik begin van voor af aan
In een land dat zal ontstijgen aan de zee
               © Stef Bos & Fernando Lameirinhas
Canção de Noé – A arca


Na escuridão da noite
Vi uma estrela
Que no silêncio houvi
Dizer-me assim

Chegou o tempo
Prepara-te a partir
Teu velho mundo
Está chegando ao fim

Uma casa
Um nôvo mundo
Um barco ondulando
No mar

Nessa noite
Sonhei de uma onda
Que a terra chegarìa
A inundar

Nos olhos
De um anjo branco eu li
Chegou ó tempo
De procurar terra no mar
                     
 
© Stef Bos & Fernando Lameirinhas